Михайло Саєнко
Михайло Саєнко
Unknown affiliation
Verified email at tneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія підприємства: підручник
МГ Саєнко
Тернопіль:Економічна думка.–2006.–390 с, 2006
4222006
Внутрішній економічний механізм підприємства
МГ Саєнко
Тернопіль: ТНЕУ, 2012
152012
Підручник
МГ Саєнко
Тернопіль:Економічна думка.–2006.–390 с, 2006
152006
Трудовий потенціал АПК
ВЯ Брич, МГ Саєнко
Тернопіль: Підручники і посібники, 286, 2001
122001
До питання про розробку державної програми розвитку трудового потенціалу в Україні
М Саєнко
Україна: аспекти праці, 10-11, 2000
122000
Стратегічне управління підприємством
АА Садєков, ОЮ Гусєва
Управління змінами: навч. посіб. Донецьк: ДонНУЕТ, 2010
82010
Трудовий потенціал як складна соціально–економічна система
М Саєнко, М Палюх
Наукові записки Терноп. нац. пед. ун–ту ім. В. Гнатюка/Саєнко М., Палюх М…, 2002
82002
Стратегія підприємства: навч. посібник
МГ Саєнко
Г Сєнко/_-Тернопіль: Економічна думка, 352, 2007
52007
Економіка підприємств АПК
СЛ Дусановський, ВМ Олійник, ТГ Дудар
Дусановський СЛ, Олійник ВМ–Тернопіль, 1997
31997
Проблеми безробіття сільського населення та шляхи його вирішення
АП Сава, МГ Саєнко, ОМ Довгань
Науковий вісник НЛТУ України 22 (10), 2012
22012
Припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника за його згодою на інше підприємство, в установу чи організацію за законодавством України й Польщі
В Шишлюк
Підприємництво, господарство і право, 85-89, 2017
12017
Капітал інтелектуальності у формуванні конкурентоспроможності фірми: проблеми України і Польщі
МГ Саєнко, АЄ Борецька
Інноваційна економіка, 81-83, 2010
12010
Фізична економія як важлива складова потенцалу розв’язання назрілих глобальних земельних проблем на Україні
МГ Саєнко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
12009
Розробка стратегії в контексті забезпечення економічної ефективності і діяльності підприємств
ТВ Мірзоєва, ОА Томашевська
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2014
2014
ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ PIMS В КОМПЛЕКСНОМУ СТРАТЕГІЧНОМУ АНАЛІЗІ ПІДПРИЄМСТВА
КА Мамонов, ЮІ Мізік, ТО Примак, МГ Саєнко, БГ Скоков, ...
Матеріали друкуються в авторській редакції., 49, 2014
2014
Субгауссові процеси ризику із залежними і незалежними моментами настання страхових випадків й укладання договорів
МЯ Саєнко, РЄ Ямненко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика…, 2013
2013
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
МГ САЄНКО, АП САВА
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 2…, 2012
2012
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
МГ САЄНКО, АП САВА
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань з сільськогосподарських та…, 2012
2012
Моніторинг зовнішніх умов розвитку сільськогосподарських підприємств
МІ Каблак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини…, 2011
2011
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ КОРПОРАЦІЙ
О Барановський, І Бланк, К Горячева, А Єрмошенко, М Єрмошенко, ...
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20