Михайло Саєнко
Михайло Саєнко
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія підприємства
МГ Саєнко
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2012
4052012
Стратегія підприємства: навч. посіб.
МГ Саєнко
Тернопіль: Економічна думка, 2007
562007
Трудовий потенціал АПК
ВЯ Брич, МГ Саєнко
Тернопіль: Підручники і посібники, 286, 2001
192001
Внутрішній економічний механізм підприємства
МГ Саєнко
ТНЕУ, 2012
162012
Стратегічне управління підприємством
МГ Саєнко
ТНЕУ, 2011
122011
До питання про розробку державної програми розвитку трудового потенціалу в Україні
М Саєнко
Україна: аспекти праці, 10-11, 2000
122000
Трудовий потенціал як складна соціально–економічна система
М Саєнко, М Палюх
Наукові записки Терноп. нац. пед. ун–ту ім. В. Гнатюка/Саєнко М., Палюх М …, 2002
82002
Використання портфельного аналізу в маркетинговому стратегічному плануванні
НП Скригун
62009
Економіка підприємств АПК
СЛ Дусановський, МК Пархомець, РР Баглей, МА Горлачук, ЄВ Ковба, ...
Тернопіль, Горлиця, 2008
32008
Проблеми безробіття сільського населення та шляхи його вирішення
АП Сава, МГ Саєнко, ОМ Довгань
Науковий вісник НЛТУ України 22 (10), 2012
22012
Припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника за його згодою на інше підприємство, в установу чи організацію за законодавством України й Польщі
В Шишлюк
Підприємництво, господарство і право, 85-89, 2017
12017
Організація та планування виробництва в агропромислових підприємствах
СЛ Дусановський, МГ Саєнко, МГ Пушкар, МА Горлачук, ЛМ Уніят, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2011
12011
Фізична економія як важлива складова потенцалу розв’язання назрілих глобальних земельних проблем на Україні
МГ Саєнко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
12009
Структурні зміни в аграрному виробництві Тернопільської області за роки економічних трансформацій
А Сава, М Саєнко
Економічна думка ТНЕУ, 2015
2015
Розробка стратегії в контексті забезпечення економічної ефективності і діяльності підприємств
ТВ Мірзоєва, ОА Томашевська
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
2014
ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ PIMS В КОМПЛЕКСНОМУ СТРАТЕГІЧНОМУ АНАЛІЗІ ПІДПРИЄМСТВА
КА Мамонов, ЮІ Мізік, ТО Примак, МГ Саєнко, БГ Скоков, ...
Матеріали друкуються в авторській редакції., 49, 2014
2014
Субгауссові процеси ризику із залежними і незалежними моментами настання страхових випадків й укладання договорів
МЯ Саєнко, РЄ Ямненко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2013
2013
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
МГ САЄНКО, АП САВА
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 2 …, 2012
2012
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
МГ САЄНКО, АП САВА
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань з сільськогосподарських та …, 2012
2012
Моніторинг зовнішніх умов розвитку сільськогосподарських підприємств
МІ Каблак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20