Follow
Baran Denys Баран Денис
Baran Denys Баран Денис
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стадийность деформирования материала и кинетика роста усталостной трещины в стали 25Х1М1Ф при низких частотах нагружения
ПВ Ясний, ПО Марущак, СВ Панин, ПС Любутин, ДЯ Баран, ...
Физическая мезомеханика 15 (2), 97-107, 2012
82012
Моделювання експлуатаційного термоциклування ролика МБЛЗ на малогабаритному автоматизованому стенді
ПО Марущак, ГВ Габрусєв, ДЯ Баран, РТ Біщак, Ю Готович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
The effect of temperature on low-cycle fatigue of shape memory alloy
V Iasnii, P Yasniy, D Baran, A Rudawska
Frattura ed Integritą Strutturale 13 (50), 310-318, 2019
32019
Иерархические уровни деформирования теплостойкой стали с множественными дефектами
СВ Панин, ПО Марущак, ПС Любутин, РТ Бищак, ДЯ Баран
Тез. докл. междунар. конф. по физической мезомеханике, компьютерному …, 2011
22011
Вплив температури на мікромеханізми статичного деформування та руйнування теплостійких сталей
ПВ Ясній, ВБ Гладьо, ПО Марущак, Д Баран
Вісник Тернопільського державного технічного університету 12 (3), 7-16, 2007
22007
Деградація поверхні ролика МБЛЗ під час експлуатації
ПВ Ясній, ПО Марущак, ДЯ Баран, В Шишкін
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 10-16, 2006
22006
Аналіз кінетики динамічного поширення тріщини в трубі магістрального газопроводу як циклічного випадкового процесу
ЯВ Литвиненко, ПО Марущак, ЛЯ Побережний, ДЯ Баран
Голіней ОМ, 2017
12017
Циклiчна трiщиностiйкiсть та мiкромеханiзми руйнування сталi 25Х1М1Ф
ПО Марущак, ДЯ Баран, АП Сорочак, РТ Бiщак, ВП Яснiй
Проблемы прочности, 88-98, 2012
12012
Циклiчна трiщиностiйкiсть та мiкромеханiзми руйнування сталi 25Х1М1Ф
ПО Марущак, ДЯ Баран, АП Сорочак, РТ Бiщак, ВП Яснiй
Проблемы прочности, 88-98, 2012
12012
Установка для физического моделирования работы ролика МНЛЗ в условиях термоусталости
ПО Марущак, РТ Бищак, ДЯ Баран, ВН Бревус
Металлург, 59-61, 2011
12011
Особливасті застосування тонкостінних холодно-гнутих профілів для виготовлення несучих будівельних конструкцій
Д Баран, Н Шманько, В Томків, П Коляса, А Ольшанський
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Особливості застосування полімерної арматури в залізобетонних конструкціях
Д Баран, Д Крушельницький, С Левицький, О Горошкевич, ...
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ПОКРІВЕЛЬ ІЗ ПВХ МЕМБРАНИ
ДБ С. Кінах
Збірник тез доповідей VІІІ Науково-технічної конференції "Інформаційніі …, 2020
2020
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ САНДВІЧ ПАНЕЛЕЙ
ДБ В. Корницький
Збірник тез доповідей VІІІ Науково-технічної конференції "Інформаційніі …, 2020
2020
ЧИСЕЛЬНИЙ МЕТОД В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ
ДБ Ю. Левчук
Збірник тез доповідей VІІІ Науково-технічної конференції "Інформаційніі …, 2020
2020
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАРКАСУ ІЗ ЛСТК І НА БОЛТОВИХ З’ЄДНАННЯХ
ДБ О. Облещук
Збірник тез доповідей VІІІ Науково-технічної конференції "Інформаційніі …, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ БЕТОНУ РІЗНОЇ МІЦНОСТІ НЕРУЙНІВНИМ МЕТОДАМИ КОНТРОЛЮ
ОК А. Рогачук, Д. Баран
Збірник тез доповідей VІІІ Науково-технічної конференції "Інформаційніі …, 2020
2020
Дослідження бетону різної міцності неруйнівними методами контролю
АЮ Рогачук, ДЯ Баран, ОП Конончук
Матеріали Ⅷ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2020
2020
Автоматизований експрес-метод порівняння механізмів руйнування епоксикомпозитів за кількісним аналізом морфології зламу лабораторних зразків
О Марущак, А Присташ, Ю Сторожук, ДЯ Баран
Матеріали Ⅶ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2019
2019
Особливості розрахунку двутаврових балок із перфорованою стінкою
ПБ Дубина, ДЯ Баран
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20