В. Шадріна, В.С. Шадріна, V. S. Shadrina, V. Shadrina
В. Шадріна, В.С. Шадріна, V. S. Shadrina, V. Shadrina
Доцент кафедри акушерства та гінекології ННІ ПО. Тернопільський державний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шляхи оптимізації навчального процесу на кафедрі акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти
АВ Бойчук, АЮ Франчук, ВС Шадріна, ВІ Коптюх, ОІ Хлібовська, ...
Мед. освіта, 60-66, 2010
52010
Оцінка психосоматичного стану в жінок із гіперпластичними процесами ендометрія
АВ Бойчук, ВС Шадріна, ТВ Верещагіна
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 48-51, 2018
32018
Роль імуномодуляторів у лікуванні патології шийки матки
ВС Шадріна
Здоровье женщины, 119-122, 2014
32014
HYPERPLASIA OF ENDOMETRIUM–A MODERN SYSTEM-PATHOGENETIC VIEW ON THE PROBLEM (LITERATURE REVIEW):(LITERATURE REVIEW)
AV Boichuk, VS Shadrina, TV Vereshchahina
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
22019
Перинатальні аспекти цитомегаловірусної інфекції
ОІ Хлібовська, АВ Бойчук, ВІ Коптюх, ВС Шадріна
Інфекційні хвороби, 2013
22013
Гіперплазія ендометрія–сучасний системно-патогенетичний погляд на проблему (огляд літератури)
AV Boichuk, VS Shadrina, TV Vereshchahina
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 67-72, 2019
12019
Діагностика та корекція психо-емоційних станів та розладів у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія
АВ Бойчук, ВС Шадріна, ТВ Верещагіна
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 31-34, 2018
12018
IMMUNE CORRECTION OF PATHOLOGICAL CONDITIONS OF THE CERVIX.
VS Shadrina, VI Koptiuk, IM Malanchyn
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
12015
Застосування L-аргініну в комплексній терапії фетоплацентарної дисфункції
АВ Бойчук, АЮ Франчук, ІМ Нікітіна, ТМ Грінкевич, БМ Бегош, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 81-85, 2011
12011
РОЛЬ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗБУДНИКІВ У ЖІНОК ДІТОРОДНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ
AV Boychuk, TV Vereshchahina, VS Shadrina, OI Khlibovska, VI Koptiukh
2020
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
AV Boychuk, VS Shadrina, OI Chlibovska, BO Onyskiv, OO Fedchenko
2018
ОцІНКА ПсИхОсОМАТИчНОГО сТАНУ В жІНОК ІЗ ГІПеРПлАсТИчНИМИ ПРОцесАМИ еНДОМеТРІЯ
AV Boichuk, VS Shadrina, TV Vereshchagina
2018
ESTIMATION OF PSYCHOSOMATIC STATUS IN WOMEN WITH HYPERPLASTIC PROCEDUR ES OF ENDOMETRIUM
AV Boichuk, VS Shadrina, TV Vereshchagina
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
New tendencies in diagnostics and treatment of diseases of the cervix (literature reviev)
AV Boychuk, VS Shadrina, OI Chlibovska, BO Onyskiv, OO Fedchenko
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 114-117, 2018
2018
MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS OF PATHOLOGICAL PROCESSES OF CERVIX IN WOMEN WITH ENDOCRINE INFERTILITY
AV Boichuk, VS Shadrina, VV Sopel, VO Khudobiak
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
Сучасні аспекти діагностики патологічних процесів шийки матки в жінок із ендокринним непліддям
АВ Бойчук, ВС Шадріна, ВВ Сопель, ВО Худобяк
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 31-35, 2017
2017
ІМУННА КОРЕКЦІЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ШИЙКИ МАТКИ.
VS Shadrina, VI Koptiuk, IM Malanchyn
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2015
2015
ГРИП А (H1N1 КАЛІФОРНІЯ) ТА ЙОГО УСКЛАДНЕННЯ У ВАГІТНИХ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ТА ПЕРЕБІГУ
АЮ Франчук, АВ Бойчук, АЛ Семків, ВВ Сопель, ОІ Хлібовська, ...
ТГМУ, 2015
2015
ПЕРИНАТАЛЬНІ АСПЕКТИ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
ВІ Коптюх, АВ Бойчук, ОІ Хлібовська, ВС Шадріна
ТГМУ, 2015
2015
Імунна корекція патологічних станів шийки матки
ВС Шадріна, ВІ Коптюх, ІМ Маланчин
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 191-192, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20