Ситник Олексій Іванович
Ситник Олексій Іванович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2012
212012
Регіональні особливості температурного режиму перехідної смуги Правобережного лісостепу і степу України
ОІ Ситник
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
72009
Історико-географічні особливості заселення та господарського освоєння території міжзонального екотону лісостепової та степової смуг Правобережної України
ОІ Ситник
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2008
62008
Фізико-географічні особливості перехідної смуги Правобережного лісостепу і степу України
ОІ Ситник
ОІ Ситник, 28-32, 2008
42008
Формування навичок науково-дослідницької роботи з географії під час навчально-польових практик з фахових дисциплін
ОІ Ситник
32014
Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії
ОІ Ситник
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 308-314, 2013
32013
Антропогенні зміни клімату та мікрокліматів Черкаської області в умовах перехідного екотону Правобережного Лісостепу і Степу
ОІ Ситник
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2007
32007
Громадянська освіта: проблема визначеності та побудова змісту
ОІ Ситник
Режим доступу: www. democracy. kiev. ua/publications/collections/.../Sytnyk. doc, 2006
32006
До питання організації та проведення навчально-польових практик з фахових географічних дисциплін (на прикладі гідрологічної) на природничо-географічного факультету УДПУ імені …
ОІ Ситник
22015
Становлення новинних порталів як новітньої платформи українського медіапростору
О Ситник
Вісник Книжкової палати, 45-48, 2015
22015
Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет
О Ситник
Вісник Книжкової палати, 23-26, 2014
22014
Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку ХХІ століття
ОІ Ситник, ТГ Трохименко
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
22013
Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності
ОІ Ситник
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
22012
Міжзональний геоекотон «лісостеп–степ» Правобережної України
ОІ Ситник
22011
Об’єкти геотуризму Гайворонського району Кіровоградської області як чинник привабливості території
ОІ Ситник, ОЯ Хлевнюк, ВП Ніколаєвський
12018
Соціально-політичні студії: конспект лекцій для бакалаврів усіх спец. денної та заоч. форм навч./уклад. ОІ Ситник.–Луцьк: Луцький НТУ, 2017.–68 с.
ОІ Ситник
12017
Особливості агрокліматичних сезонів та динаміка агрокліматичних ресурсів Черкаської області на початку XXI ст.
ОІ Ситник, ТГ Трохименко
Творчо-видавничий підрозділ" Книга-Вега", 2016
12016
Белігеративні ландшафти: сутність і класифікація
Г Денисик
В І С НИ К, 2016
12016
Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси Черкаської області
ОІ Ситник, ТГ Трохименко
Видавець" Сочинський ММ", 2016
12016
Вплив погодно-кліматичних умов на окремі галузі господарства Черкаської області
ОІ Ситник, ТГ Трохименко
ВПЦ" Візаві", 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20