Світлана Кропивка | Svitlana Kropyvka
Світлана Кропивка | Svitlana Kropyvka
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Effect of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt on the Manganese balance in high-yielding cows during first 100-days lactation
V Bomko, Y Kropyvka, L Bomko, S Chernyuk, S Kropyvka, B Gutyj
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 420-425, 2018
152018
Physiological Reactivity and Antioxidant Defense System of the Animal Organism Induced by Germanium, Chromium, and Selenium “Nanoaquacitrates” Soil-Remediating Activity of …
O Dolaychuk, R Fedoruk, S Kropyvka
Agricultural science and practice 2 (2), 50-55, 2015
132015
Physiological and biochemical processes in the organisms of rats when feeding them with different amounts of germanium citrate
OP Dolaychuk, RS Fedoruk, II Kovalchuk, SY Kropyvka
Біологія тварин 17 (№2), С. 50 – 56., 2015
112015
Антиоксидантний профіль організму і біологічна цінність молока корів у перші місяці лактації за згодовування цитрату хрому та селену
ММ Хомин, РС Федорук
Біологія тварин 15 (2), 140-148, 2013
112013
Молочна ферма найближчого майбутнього
ПЗ Столярчук, ОС Наумюк, ІП Голодюк, ВЛ Матеуш
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
9*2008
Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитратів хрому, селену, кобальту та цинку
ММ Хомин, РС Федорук, СЙ Кропивка
Біологія тварин, 155-162, 2015
62015
Фізіолого-біохімічний вплив цитратів наночастинок хрому та селену в організмі щуренят
ММ Хомин, РС Федорук, МІ Храбко
Біологія тварин 15 (4-С), 141-149, 2013
62013
Influence of seasonal factors on carp fish immune reactivity
OP Rudenko, RP Paranjak, NA Kovalchuk, LP Kit, NI Hradovych, BV Gutyj, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (3), 168-173, 2019
32019
Biochemical processes in cows and the biological value of milk under influence of cobalt citrate
M Khomyn, I Kovalchuk, S Kropyvka, M Tsap
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
22017
Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію
М Храбко, Р Федорук, С Кропивка
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
22017
Використання нанокарбоксилатів: корови–продуктивніші, молоко–поживніше!
Р Фдорук, М Хомин, С Кропивка
Тваринництво України, 26-30, 2014
22014
До питання оцінки фахово-педагогічної майстерності викладача
МП Чепига, АО Драчук, ВЛ Галяс
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
22013
Вплив сполук хрому і селену на біохімічні процеси в організмі корів, їх продуктивність та якість молока
ММ Хомин, СЙ Кропивка, ІІ Ковальчук
Науково-технічний бюлетень, 184-189, 2013
22013
Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси організму самців F2
М Храбко, Р Федорук, С Кропивка, У Тесарівська
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
12017
Влияние наноаквахелатных растворов Cr, Se, i, Co и Zn на организм коров и биологическую ценность молока
ММ Хомин, ИИ Ковальчук, МИ Храбко, НП Олексюк, ЛИ Романив
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
INFLUENCE OF IODINE NANOAKVAHIDRATE ON BIOCHEMICAL PARAMETERS OF MILK AND MILK PRODUCTIVITY OF COWS IN THE FIRST MONTH OF LACTATION
M Khomyn, R Fedoruk, M Khrabko, S Kropyvka
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 17 (1 …, 2015
12015
Вплив цитратів хрому, селену, кобальту та цинку на біологічну цінність молока і продуктивність корів
ММ Хомин, РС Федорук, СЙ Кропивка, МІ Храбко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Дезінтоксикаційні процеси і біохімічний профіль крові та молока корів за згодовування цитратів селену, хрому, кобальту і цинку
РС Федорук, ММ Хомин, ІІ Ковальчук, МІ Храбко
Біоресурси і природокористування, 98-103, 2014
12014
Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук, ММ Хомин, СЙ Кропивка
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2014
12014
ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА И СЕЛЕНА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ, ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА
ММ Хомин, СИ Кропивка, ИИ Ковальчук
Научно-технический бюллетень Института животноводства Национальной академии …, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20