Ганна Презлята
Ганна Презлята
доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Подтвержден адрес электронной почты в домене pu.if.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Заняття фізкультурою та здоров’я: мед.-пед. моніторинг
Г Презлята, А Шпільчак
Київ: Вид. дім «Шкіл. світ, 2006
152006
Формування здорового способу життя засобами фізичної культури
ГВ Презлята
Обрії., 121, 1998
81998
Складники професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури
ЛВ Ковальчук, ІМ Ткачівська, ГВ Презлята, СІ Курилюк
Physical education, sport and health culture in modern society, 61-66, 2012
72012
Чинники формування свідомого ставлення студентів до власного здоров'я
Н Варварук, Г Презлята
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
72006
Формування валеологічних компетенцій студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання
ЯФ Остафійчук, ГВ Презлята, П Островський, БМ Мицкан
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-12, 2014
62014
Сучасні уявлення про рухову активність людини
ВВ Озарук, ГВ Презлята, СІ Курилюк
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 87-96, 2014
52014
Заняття фізкультурою та здоров’я./Г
Г Презлята
Презлята, А. Шпільчак. Медико-педагогічний моніторинг Київ. Видавничий дім …, 2006
42006
Формування здорового способу життя засобами фізичного виховання
Г Презлята
Обрії, 2000
42000
Методика оцінки рівня сформованості особистісної компетентності до здорового способу життя
НО Варварук, ГВ Презлята
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-9, 2010
32010
Діагностика стану валеологічної компетентності студентів медичних коледжів
Я Остафійчук, Г Презлята, Б Мицкан
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013
22013
Інтеграційний підхід в становленні валеологічних компетенцій студентів–медиків
ЯФ Остафійчук, ГВ Презлята, БМ Мицкан
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
22013
Підлітковий вік як найсприятливіший період соціалізації особистості засобами фізичної культури
Р Човган, М Соя, Г Презлята
Physical education, sport and health culture in modern society, 15-19, 2011
22011
ВАЛЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІВЧАТ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ГВ Презлята, БП Лісовський, Я Остафійчук
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура., 2017
12017
Педагогічна підтримка школярів у формуванні здорового способу життя
ГВ Презлята, БП Лісовський, З Остап’як
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 10-17, 2013
12013
Історична ретроспектива становлення понять здоров’я”, здоровий спосіб життя” людини
ГВ Презлята, БП Лісовський, ЗВ Дума, ІБ Плугатор
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-12, 2012
12012
Гендерні погляди сім’ї на проблему формування здорового способу життя
ГВ Презлята
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-7, 2011
12011
Валеологічна компонента навчальних програм у медичних закладах освіти
ЯФ Остафійчук, ГВ Презлята, БМ Мицкан
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-6, 2011
12011
Формування педагогічної майстерності вчителя фізичної культури
ГВ Презлята, ІП Випасняк, ГА Ковальчук
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 45-49, 2010
12010
Здоровий спосіб життя: шляхи реалізації в умовах сучасної школи
Г Презлята
ЛДІФК, 2004
12004
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки/уклад. АВ Цьось, СП Козіброцький.–Луцьк: Волин. нац. ун …
І Ляхова, И Ляхова
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20