Подписаться
Оксана Артюх
Оксана Артюх
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит розрахунків з оплати праці
ОВ Гамова, КЮ Кузьменко, ОС Донець, ОВ Ангеловська, ОВ Артюх, ...
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2021
262021
Облік у бюджетних установах: навчальний посібник
ОВ Артюх, ВФ Максімова, ТВ Черкашина
Одеса: ОНЕУ, 2013
21*2013
Принципи контролю: проблематика визначення
ОВ Артюх
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
172016
Податковий аудит як завдання з надання достатньої впевненості
ОВ Артюх
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
172015
Аудит розрахунків з оплати праці: огляд типових порушень обліку та шляхи їх вирішення
ДІ Кравчук, ОВ Артюх
Міжнародний науковий електронний журнал Логос. Онлайн, 1-7, 2020
122020
Податковий аудит у системі фінансового контролю: монографія
ОВ Артюх
Одеса: Видавничий дім «Гельветика 412, 2018
122018
Облік у системі оподаткування: Навч. посібник
ВФ Максімова, ОВ Артюх
В. Ф. Максімова, ОВ Артюх–Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013
112013
Концептуальні засади аудиту управлінської діяльності в Україні: проблеми вирішення
ОВ Артюх
Науковий вісник. Одеський національний економічний університет …, 2012
10*2012
Податковий аудит у структурі аудиторської діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОВ Артюх
Одеса: ОНЕУ.монографія: Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю …, 2014
92014
Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації
ОВ Артюх, НД Топольницька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
82016
Бухгалтерський облік (для не облікових спеціальностей)
ОВ Артюх
Одеса: ОНЕУ, 2012
8*2012
Взаємодія фахівців контрольної сфери в умовах інституціоналізації податкового аудиту: ретроспективний аналіз вимог
ОВ Артюх, ОВ Бєлінська
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 104-108, 2017
72017
Принципи податкового аудиту: питання класифікації
О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 15-30, 2016
72016
Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю
О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 21-34, 2015
72015
Концептуальні засади та методичне забезпечення цілісної системи обліку на промислових підприємствах
ОВ Артюх
ОВ Артюх, 2011
72011
Податковий аудит у системі фінансового контролю: теорія, методологія та організація
ОВ Артюх
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук/08.00 9, 2019
62019
Державний фінансовий контроль: міжнародний досвід
М Навродська, О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 129-140, 2018
62018
Внутрішній контроль обліку витрат: методичні аспекти
МЮ Криванич, ОВ Артюх
Економіка і суспільство, 914-920, 2018
62018
Необоротні матеріальні активи: методичні аспекти аудиторської перевірки
ОВ Артюх, ГВ Бондар
Вісник Одеського національного економічного університету.–2017.–Вип 4, 259-260, 2017
62017
Розрахунки з оплати праці: методичні засади аудиторської перевірки
ОВ Артюх, АГ Падура
Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах …, 2016
62016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20