Подписаться
Оксана Артюх
Оксана Артюх
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит розрахунків з оплати праці
ОВ Гамова, КЮ Кузьменко, ОС Донець, ОВ Ангеловська, ОВ Артюх, ...
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2021
252021
Облік у бюджетних установах: навчальний посібник
ОВ Артюх, ВФ Максімова, ТВ Черкашина
Одеса: ОНЕУ, 2013
21*2013
Податковий аудит як завдання з надання достатньої впевненості
ОВ Артюх
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
172015
Принципи контролю: проблематика визначення
ОВ Артюх
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
162016
Облік у системі оподаткування: Навч. посібник
ВФ Максімова, ОВ Артюх
Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013
142013
Податковий аудит у системі фінансового контролю: монографія
ОВ Артюх
Одеса: Видавничий дім «Гельветика 412, 2018
102018
Концептуальні засади аудиту управлінської діяльності в Україні: проблеми вирішення
ОВ Артюх
Науковий вісник. Одеський національний економічний університет …, 2012
10*2012
Аудит розрахунків з оплати праці: огляд типових порушень обліку та шляхи їх вирішення
Д Кравчук, О Артюх
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, 2020
92020
Податковий аудит у структурі аудиторської діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОВ Артюх
Одеса: ОНЕУ.монографія: Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю …, 2014
92014
Розрахунки з оплати праці: методичні засади аудиторської перевірки
ОВ Артюх, АГ Падура
Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах …, 2016
82016
Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації
ОВ Артюх, НД Топольницька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
82016
Бухгалтерський облік (для не облікових спеціальностей)
ОВ Артюх
Одеса: ОНЕУ, 2012
8*2012
Взаємодія фахівців контрольної сфери в умовах інституціоналізації податкового аудиту: ретроспективний аналіз вимог
ОВ Артюх, ОВ Бєлінська
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 104-108, 2017
72017
Принципи податкового аудиту: питання класифікації
О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 15-30, 2016
72016
Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю
О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 21-34, 2015
72015
Концептуальні засади та методичне забезпечення цілісної системи обліку на промислових підприємствах
ОВ Артюх
ОВ Артюх, 2011
72011
Особливості бухгалтерського обліку некомерційних організацій
ОВ Артюх, СО Кейдалюк
Інфраструктура ринку, 398-401, 2019
62019
Державний фінансовий контроль: міжнародний досвід
М Навродська, О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 129-140, 2018
62018
Необоротні матеріальні активи: методичні аспекти аудиторської перевірки
ОВ Артюх, ГВ Бондар
Вісник Одеського національного економічного університету.–2017.–Вип 4, 259-260, 2017
62017
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ INTERNAL CONTROLS THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES: PROBLEMS OF DEFINITION
ОВ Артюх, НМ Албу
Глобальні та національні проблеми економіки, 780, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20