Подписаться
Оксана Артюх
Оксана Артюх
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит розрахунків з оплати праці
ОВ Гамова, КЮ Кузьменко, ОС Донець, ОВ Ангеловська, ОВ Артюх, ...
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2021
222021
Облік у бюджетних установах: навчальний посібник
ОВ Артюх, ВФ Максімова, ТВ Черкашина
Одеса: ОНЕУ, 2013
182013
Податковий аудит як завдання з надання достатньої впевненості
ОВ Артюх
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
162015
Облік у системі оподаткування: Навч. посібник
ВФ Максімова, ОВ Артюх
Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013
142013
Принципи контролю: проблематика визначення
ОВ Артюх
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
122016
Податковий аудит у системі фінансового контролю: монографія
ОВ Артюх
Одеса: Видавничий дім «Гельветика 412, 2018
92018
Податковий аудит у структурі аудиторської діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід
ОВ Артюх
Одеса: ОНЕУ.монографія: Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю …, 2014
92014
Концептуальні засади аудиту управлінської діяльності в Україні: проблеми вирішення
ОВ Артюх
Науковий вісник. Одеський національний економічний університет …, 2012
9*2012
Розрахунки з оплати праці: методичні засади аудиторської перевірки
ОВ Артюх, АГ Падура
URL: http://dspace. oneu. edu. ua/jspui/handle/123456789/5017, 2016
82016
Аудит розрахунків з оплати праці: огляд типових порушень обліку та шляхи їх вирішення
Д Кравчук, О Артюх
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, 2020
72020
Взаємодія фахівців контрольної сфери в умовах інституціоналізації податкового аудиту: ретроспективний аналіз вимог
ОВ Артюх, ОВ Бєлінська
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 104-108, 2017
72017
Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації
ОВ Артюх, НД Топольницька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
72016
Принципи податкового аудиту: питання класифікації
О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 15-30, 2016
72016
Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю
О Артюх
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 21-34, 2015
72015
Концептуальні засади та методичне забезпечення цілісної системи обліку на промислових підприємствах
ОВ Артюх
ОВ Артюх, 2011
72011
Інтеграція облікових систем: принципова можливість
ОВ Артюх, ВФ Максімова, ЄВ Шляхов
Вісник Львівської комерційної академії, С. 17-20, 2011
6*2011
Податковий аудит у системі фінансового контролю: теорія, методологія та організація: дис.… доктора екон. наук: 08.00. 09
ОВ Артюх
Одеський національний економічний університет, Одеса, 2019
52019
Особливості бухгалтерського обліку некомерційних організацій
ОВ Артюх, СО Кейдалюк
Інфраструктура ринку, 398-401, 2019
52019
Внутрішній податковий контроль: теоретико-методичні та організаційні аспекти
ОВ Артюх
Рефор¬ мування обліково-контрольної системи підприємств України за …, 2018
52018
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ INTERNAL CONTROLS THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES: PROBLEMS OF DEFINITION
ОВ Артюх, НМ Албу
Глобальні та національні проблеми економіки, 780-784, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20