Світлана Закурдай
Світлана Закурдай
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Спосіб зарядки акумуляторної батареї за допомогою dc-dc перетворювача
Донець Олександр Вадимович, Шпіка Микола Іванович, Закурдай Світлана ...
US Patent 89,183, 2014
4*2014
Вдосконалення способу регулювання збудження тягових двигунів постійного струму
ВП Андрійченко, СО Закурдай, ІО Костенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 31-35, 2014
42014
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин» для студентів денної та заочної форм навчання …
АВ Бабій
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
3*2017
Improvement of the method used for control of starting direkt-currentrailway motor
ВП Андрійченко, СО Закурдай, ІО Костенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (8), 31-35, 2014
32014
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕОСТАТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
ВП Андрейченко, МЛ Глебова, СО Закурдай
Коммунальное хозяйство городов, 295-299, 2008
22008
ВІБРОПОГЛИНАЛЬНА ЕПОКСИПОЛІМЕРНА КОМПОЗИЦІЯ
БПА UA ), ХМВ UA ), ГСА UA ), ЖАА UA ), ЗСО UA ), КВМ UA ), КОБ UA ), ...
US Patent 139,582, 2020
1*2020
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Визначення динамічних характеристик двовісної моделі транспортного засобу» з дисципліни «Динаміка рухомого складу …
МГ Шульженко, СО Закурдай, ВМ Шавкун
12009
Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту. Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги. Конспект лекцій.
ВП Андрійченко, СО Закурдай
12006
Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования ГЭТ: Конспект лекций.
ЗСА Мовчан Н.М., Бабичева О.Ф.
Харьков: ХГАГХ, 2003
1*2003
Відповідність діючої системи технічного обслуговування та ремонту рухомого складу міського електротранспорту закономірностям зміни технічного ресурсу
СО Закурдай
Коммунальное хозяйство городов, 242-244, 2001
12001
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ВМ Шавкун, СО Закурдай
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Модель нейрона
КНІUA Єсаулов С.М. (UA), Бабічева О.Ф. (UA), Козлова О.С. (UA), Закурдай С.О ...
US Patent 142,979, 2020
2020
ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЗВ’ ЯЗКІВ В ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ
ВВЛ Д.Ю. Зубенко, С.О. Закурдай, О.В. Донець
Комунальне господарство міст 1 (154), 41-43, 2020
2020
ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВИПАДКОВИХ ІМПУЛЬСНИХ ТА НЕЙРОННИХ КОМУТАЦІЙ МЕРЕЖ
АОГ Д. Ю. Зубенко, С. О. Закурдай, О. В. Донець, А. В. Коваленко
Комунальне господарство міст 6 (№ 152 (2019)), 16-18, 2019
2019
ЗАСТОСУВАННЯ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ У РЕГУЛЮВАННІ СТРУМУ ДВИГУНІВ ПІД ЧАС БУКСУВАННЯ ТРАМВАЮ
ОФБ С. О. Закурдай, Н. І. Кульбашна, В. М. Шавкун
Комунальне господарство міст 6 (№ 152 (2019)), 9-15, 2019
2019
Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141–Електроенергетика …
МІ Шпіка, СО Закурдай, ВА Герасименко
2019
МР до організації самостійної роботи,проведення практичних занять з дисципліни «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» для студентів усіх форм навчання …
ВА Шпіка, М.І. Закурдай, С.О. Герасименко
2019
МР до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисципліни «Системи керування електпроприводами» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня …
ВА Шпіка, М.І., Закурдай, С.О., Герасименко
2019
Оптимізація електропривода електромобіля з широтно-імпульсним керуванням
ВОЗ С.О. Закурдай, В.А. Соколов
Матеріали ХІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2019
2019
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУМУ УПРОТИБУКСУВАЛЬНОМУПРИСТРОЇРЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ
СО Закурдай, НІ Кульбашна, ШВ М.
Комунальне господарство міст 1 (149), 140-145, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20