Подписаться
Бурлака Володимир Васильович
Бурлака Володимир Васильович
ХНТУСГ ім. П. Василенко каф. ФТМ
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретична механіка. Посібник для практичних занять
ВМ Булгаков, ВВ Бурлака, ВС Лукач, ЮМ Дроннік, СІ Кучеренко, ...
Ніжин «Міланік», 2009
232009
Нелінійні коливання дисипативних осциляторів
ВП Ольшанський, МВ Сліпченко, ОІ Спольнік, ВВ Бурлака
Харків: Міськдрук, 2020
162020
Основи теорії механізмів і машин
ВВ Бурлака, СІ Кучеренко, ДІ Мазоренко, ЛМ Тищенко
Курс лекцій. Підручник-Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2009
122009
Теоретична механіка
СІ Кучеренко, ВВ Бурлака, ЛМ Тіщенко
Курс лекцій. Харків, 2013
82013
Теоретична механіка: Збірник задач для курсових робіт
ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ЛМ Тіщенко
Навчальний посібник. Харків: Міськдрук, 2016
72016
Про нелінійну модель руху зерносуміші змінної пористості по плоскому віброрешету
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, СО Харченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
72016
До розрахунку релаксаційних автоколивань у скребкових конвеєрах
ВВ Бурлака, ВП Ольшанський, ОМ Малець
Физические и компьютерные технологи 19, 120-123, 2014
72014
Коливання прямокутної пластини на однобічній пружній основі при імпульсному навантаженні
ВП Ольшанський, ОІ Спольнік, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко
ХНТУСГ, 2019
62019
Про коливання осцилятора з квадратично-нелінійною жорсткістю
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 177-185, 2017
62017
Коливання дисипативних осциляторів.
ВП Ольшанський, СВ Ольшанський, ЛМ Тіщенко, ВВ БУРЛАКА, ...
Харків: Міськдрук, 2015
62015
До розрахунку коливань механізмів при спільній дії сил сухого і вязкого тертя
ВВ Бурлака, ВП Ольшанский, ОМ Малец
Харків: ХНТУСГ, 2014
62014
Імпульсне згинання балки з бінарними крайовими умовами
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко
Вібрації в техніці та технологіях, 95, 2019
52019
Про коливання тіла, закріпленого на ресорі з підресорником при імпульсному навантаженні
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко
Механіка та машинобудування, 23-29, 2018
52018
Про коливання істотно нелінійного осцилятора
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Механіка та машинобудування, 6-14, 2017
32017
Приближенный расчет скорости потока зерна в цилиндрическом виброрешете
ВП Ольшанский, СИ Кучеренко, ВВ Бурлака
Вісник ХНТУСГ: Механізація сільськогосподарського виробництва.–2012.–Вип 124 …, 2012
32012
Основы теории механизмов и машин
ВВ Бурлака, СИ Кучеренко, ЛН Тищенко
Курс лекций. Харьков, 2008
32008
Про коливання підресореного тіла при ударному його навантаженні
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2018
22018
Вільне коливання системи з несиметрично кусковою лінійною силовою характеристикою
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
22018
Узагальнена нелінійна модель руху зерносуміші в циліндричному віброрешеті
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Вібрації в техніці та технологіях, 37-42, 2016
22016
Про наближене обчислення швидкості потоку зернової суміші в циліндричному віброрешеті
ВП Ольшанський, ВВ Бурлака, МВ Сліпченко, ОМ Малець
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 64-67, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20