Олена Анатоліївна Петрик / Olena Petryk
Олена Анатоліївна Петрик / Olena Petryk
Київський національний економічние університет ім. Вадима Гетьмана / Kyiv National Economic
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит: методологія і організація: монографія
ОА Петрик
К.: КНЕУ, 9, 2003
2472003
Організація та методика аудиту підприємницької діяльності:[Навч. посіб.]
ОА Петрик, ВЯ Савченко, ДЄ Свідерський
К.: КНЕУ 472, 2008
1022008
Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./За заг. ред. ОА Петрик
ОА Петрик, МТ Фенченко
К.: КНЕУ 168, 2002
552002
Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти
ОА Петрик
Київський національний економічний університет, 2004
422004
Аудит: методологiя i органiзацiя: монографiя
ОА Петрик
282003
Сутність аналітичних процедур в аудиті через призму економічного аналізу
ТВ Барановська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 11-16, 2010
262010
Аудит
ОА Петрик
Київ: КНЕУ, 2015
182015
Аудиторська діяльність в Україні: законодавчо-нормативне регулювання, сучасний стан
О Петрик, В Зотов
Бухгалтерський облік і аудит, 59-65, 2007
182007
Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам: вимоги до організації та методики/Олена Петрик, Наталія Шульга
Н Шульга
Бухгалтерський облік і аудит, 47-54, 2006
162006
Чи існує в Україні і чи потрібен управлінський облік: дві думки провідних фахівців
О Петрик
Бухгалтерський облік і аудит, 38, 2001
162001
Сутність аудиту оподаткування підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України та порядок його організації
ОА Петрик
Видавництво Львівської політехніки, 2012
152012
Аудит: законодавчо-нормативне регулювання, історичні аспекти та проблеми розвитку в Україні
О Петрик, В Кузьмін
Бухгалтерський облік і аудит, 63-73, 2005
142005
Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні: реалії сьогодення
О Петрик
Бухгалтерський облік і аудит, 70-77, 2009
132009
Екологічний аудит в Україні: проблеми методики та організації
О Петрик
Бухгалтерський облік і аудит, 51-56, 2004
132004
Аудит: методология и организация:[моногр.]
ОА Петрик
К 200 (3), 2, 2003
132003
Аудит: методологiя i органiзацiя
ОА Петрик
132003
Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів
О Петрик, І Чумакова
Бухгалтерський облік і аудит, 24-34, 2000
132000
Аудит оцінки вартості основних засобів
ОА Петрик, ІО Мариніч
Аудиторська фірма «Аналітик» спільно з Академією муніципального управління …, 2015
122015
Шляхи реформування системи аудиту в України
ГМ Давидов, ОА Петрик
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
122012
Органiзацiя i методика аудиту пiдприємницької дiяльностi: навч. посiб.
ОА Петрик, ВЯ Савченко, ДЕ Свiдерський
122008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20