Олена Анатоліївна Петрик
Олена Анатоліївна Петрик
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Аудит: методологія і організація: Монографія
ОА Петрик
К.: КНЕУ, 9, 2003
2452003
Організація та методика аудиту підприємницької діяльності:[Навч. посіб.]
ОА Петрик, ВЯ Савченко, ДЄ Свідерський
К.: КНЕУ 472, 2008
882008
Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./За заг. ред. ОА Петрик
ОА Петрик, МТ Фенченко
К.: КНЕУ 168, 2002
492002
Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти
ОА Петрик
Київський національний економічний університет, 2004
392004
Сутність аналітичних процедур в аудиті через призму економічного аналізу
ТВ Барановська
ЖДТУ, 2010
232010
Аудиторська діяльність в Україні: законодавчо-нормативне регулювання, сучасний стан
О Петрик, В Зотов
Бухгалтерський облік і аудит, 59-65, 2007
202007
Аудит: методологiя i органiзацiя: монографiя
ОА Петрик
202003
Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам: вимоги до організації та методики
О Петрик, Н Шульга
Бухгалтерський облік і аудит, 47-55, 2008
162008
Аудит: законодавчо-нормативне регулювання, історичні аспекти та проблеми розвитку в Україні
О Петрик, В Кузьмін
Бухгалтерський облік і аудит, 63-73, 2005
162005
Чи існує в Україні і чи потрібен управлінський облік: дві думки провідних фахівців
О Петрик
Бухгалтерський облік і аудит, 38, 2001
152001
Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів
О Петрик, І Чумакова
Бухгалтерський облік і аудит, 24-34, 2000
142000
Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні: реалії сьогодення
О Петрик
Бухгалтерський облік і аудит, 70-77, 2009
122009
Сутність аудиту оподаткування підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України та порядок його організації
ОА Петрик
Видавництво Львівської політехніки, 2012
112012
Аудит дебіторської заборгованості відповідно до національних нормативів аудиту та положень (стандартів) бухгалтерського обліку
О Петрик
Бухгалтерський облік і аудит, 10-19, 2000
112000
Органiзацiя i методика аудиту пiдприємницької дiяльностi: навч. посiб.
ОА Петрик, ВЯ Савченко, ДЕ Свiдерський
102008
Стан та перспективи розвитку аудиту в Українi: методологiчнi та органiзацiйнi аспекти
ОА Петрик
102004
Екологічний аудит в Україні: проблеми методики та організації
О Петрик
Бухгалтерський облік і аудит, 51-56, 2004
102004
Аудит: методология и организация:[моногр.]
ОА Петрик
К, 2003
102003
Аудит: методологiя i органiзацiя
ОА Петрик
102003
Контролінг і управління підприємством
Б Штрайт, О Петрик
Бухгалтерський облік і аудит, 32-35, 1995
101995
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20