Дмитро Малежик
Дмитро Малежик
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реституція культурних цінностей з Німеччини в Україну (друга половина ХХ-поч. ХХІ ст.)
ДІ Малежик, ГВ Хоменко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Політична цензура в Українській РСР у другій половині 1960-х рр.
Д Малежик
Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної …, 2020
2020
ПОЛІФОНІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ РЕЛІЙГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В ІНДІЇ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
D Malezhyk, H Khomenko
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2016
2016
Гуманизация постсоветской культурологии в высшей школе Украины
ДІ Малежик, ГВ Хоменко
Гилея: научный вестник, 270-273, 2016
2016
Гуманізація пострадянської культурології у вищій школі України
ДІ Малежик, ГВ Хоменко
Гілея: науковий вісник, 270–273, 2016
2016
УЧАСТЬ СТУДЕНТСТВА В ОПОЗИЦІЙНОМУ РУСІ 1956 р. В ПОЛЬСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
ІМ Дмитро
Наукові конференції в Україні і світі, 2016
2016
Поліфонічність розвитку релійгійно-філософської думки в Індії: антропологічний вимір
ДИ Малежик, ГВ Хоменко
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 26-29, 2015
2015
The polyphony of evolution of religious and philosophical thought in India: anthropological determination
D Malezhyk, H Khomenko
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2015
2015
ФОКУС-ПОЛЕ" ЯК ПАТЕРН ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЛЮДИНИ У ДАОСЬКО-КОНФУЦІАНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
ДІ Малежик, ГВ Хоменко
Культура і Сучасність, 56-60, 2015
2015
Творча інтелігенція Західної України в умовах другої радянізації регіону (1944 –1953 рр.)
МД І.
Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал, 105–115, 2014
2014
Державницька діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945–1953 рр.)
ДІ Малежик
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки, 51–59, 2013
2013
Державницька діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945–1953 рр.)
ДІ Малежик
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки, 51–59, 2013
2013
Творча інтелігенція Української РСР в повоєнний період (1945-1953 рр.)
ДІ Малежик
НПУ імені МП Драгоманова, 2011
2011
Творча інтелігенція України в 1945-1953 рр.: соціальний аспект
ДІ Малежик
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
2011
Творча інтелігенція УРСР і влада в повоєнний період (1945-1953 рр.)
ДІ Малежик
Сіверщина в історії України, 2011
2011
Культурницька діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945–1953 рр.)
D Malezhyk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 166-171, 2010
2010
Питання культурно-освітнього та етносоціального складу української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945–1953 рр.)
МД І.
Література та культура Полісся, 317–327, 2010
2010
Створення системи підготовки письменницьких кадрів в УРСР у 1945-1953 рр.
ДІ Малежик
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
2010
Українська творча інтелігенція повоєнного періоду в радянській історіографії
ДІ Малежик
Література та культура Полісся, 157–167, 2010
2010
КУЛЬТУРНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1953 рр.)
УТ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20