Подписаться
С.І. Мерзлікін
С.І. Мерзлікін
професор,кафедра аналітичної хімії та аналітичної токсикології, Національний фармацевтичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив діакамфу гідрохлориду на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету
ВВ Шведський, СЮ Штриголь, СІ Мерзлікін
132011
Ефективність діакамфу гідрохлориду при експериментальному гострому порушенні мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету
ВВ Шведський, СЮ Штриголь, СІ Мерзлікін
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2011
82011
Клінічне випробування цукрознижуючої та антиоксидантної дії діакамфу-нового фармакологічного засобу
ПМ Боднар, СІ Мерзлікін, ЛО Кононенко, ПН Боднар, СИ Мерзликин
82001
Нефропротекторные свойства диакамфа на модели аллоксанового сахарного диабета у мышей
ВС Штрыголь, ОВ Товчига, СИ Мерзликин
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 101-104, 2009
72009
Обоснование создания новых комбинированных антидиабетических средств по итогам клинической апробации диакамфа
СИ Мерзликин, АК Бутенко
Лекарства-человеку: Международ. cб. Науч. трудов IV науч.–практ. конф. по …, 2008
62008
Розробка і стандартизація оригінального 9. антидіабетичного засобу на основі (±)-цис-3-(2′-бензімідазоліл)-1, 2, 2-триметилциклопентанкарбонової кислоти
СІ Мерзлікін
Автореф. дис.… д. фарм. н, 2004
52004
та ін. Цук рознижуюча дія діакамфу у тварин з цукровим діабетом гетерогенного генезу
ВВ Полторак, ОІ Гладких, СІ Мерзлікін
Вісник фармації 15 (1), 81, 1997
51997
Вибір та стандартизація умов селективного розділення глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду в тонкому шарі сорбенту
ТВ Кучер, СІ Мерзлікін
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 8-13, 2015
42015
Експериментальне обгрунтування технологічних аспектів розробки таблеток діакамфу
СІ Мерзлікін, ПД Пашнєв
Фармац. журн, 84-88, 2002
42002
Засто сування препарату діакамф у лікуванні хворих на інсу лінонезалежний цукровий діабет
ПМ Боднар, ЛО Кононенко, СІ Мерзлікін
Ендокринологія 4 (1), 110, 1999
41999
Хроматографическое обнаружение глибенкламида в биологических объектах при моделировании комбинированных отравлений лекарственными веществами
ТВ Кучер, СИ Мерзликин, ЕВ Коваленко
Вестник фармации, 28-33, 2016
32016
Ізолювання метформіну з біологічних об’єктів
ВЮ Москаленко, СІ Мерзлікін
Український біофармацевтичний журнал, 70-74, 2013
32013
Эффективность диакамфа гидрохлорида при экспериментальном остром нарушении мозгового кровообращения на фоне сахарного диабета
ВВ Шведский, СЮ Штрыголь, СИ Мерзликин
Актуальные проблемы современной медицины: Вестник Украинской медицинской …, 2011
32011
Rozrobka metodyk izoliuvannia kaptoprylu iz biolohichnykh ridyn orhanizmu [Development of captoprile isolation methods from organism biological liquids]
ZV Shovkova, VV Bolotov, SI Merzlikin, LY Klimenko
Zaporozhskij medicinskij zhurnal 6, 84-87, 2010
32010
Інформаційний огляд щодо обгрунтування хіміко-токсикологічного дослідження метформіну
СІ Мерзлікін, ВЮ Москаленко, СИ Мерзликин
32010
Spektrofotometrychne vyznachennia kaptoprylu za dopomohoiu fotometrychnoi reaktsii z reaktyvom Ellmana [Spectrophotometric determination of captopril by the help of photometric …
VV Bolotov, ZV Shovkovaya, SI Merzlikin, LY Klimenko
Zhurnal orhanichnoi ta farmatsevtychnoi khimii 4 (20), 63-66, 2007
32007
Д. фарм. н.(2004)
СІ Мерзлікін
Професор кафедри токсикологічної хімії Національного фармацевтичного …, 2006
32006
Термографічні дослідження діакамфу і його напівпродукту синтезу
СІ Мерзлікін
Фармаком, 34-37, 2003
32003
Разработка методики газохроматографического определения остаточных количеств этанола и толуола в диакамфе
СИ Мерзликин, АА Зинченко
Фармаком, 1-4, 2003
32003
Залежність чистоти діакамфу від умов його синтезу
СІ Мерзлікін, СИ Мерзликин, ВВ Болотов
Фармаком, 2003
32003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20