Follow
Е.А. Ленчевский
Е.А. Ленчевский
Інститут загальної енергетики НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження методів з удосконалення управління об’єднаними енергосистемами
ЄА Ленчевський
Проблеми загальної енергетики, 34-40, 2007
102007
Розроблення нової комплексної системи автоматичного управління електричним навантаженням ОЕС України на основі електротермічних споживачів-регуляторів
SV Dubovskoy
System Research in Energy, 12-20, 2012
22012
Автоматичне управління сучасними споживачами-регуляторами як засіб забезпечення стабільності частоти в ОЕС України, на рівні вимог UCTE
SV Dubovskoy, SA Martinenko
System Research in Energy, 23-30, 2009
22009
Обгрунтування можливості забезпечення в об’єднаній енергосистемі України стабільності частоти на рівні енергооб’єднання ENTSO-E
ЄА Ленчевський, ОВ Годун, ПВ Новіков
Automation of technological and business processes 13 (3), 22-30, 2021
12021
Особливості використання електричних теплогенераторів у процесах ущільнення добових графіків електричного навантаження енергосистеми
ЄА Ленчевський
Проблеми загальної енергетики, 53-58, 2019
12019
Автоматизоване керування потужними електрокотлами як дієвий засіб зниження нерівномірності добових графіків електричних навантажень Об’єднаної енергосистеми
ЄА Ленчевський
Проблеми загальної енергетики, 50-57, 2016
12016
Нові напрямки в реалізації процесів управління поточним режимом навантаження ОЕС України
СВ Дубовський, ЄА Ленчевський, МЄ Бабін
Проблеми загальної енергетики, 5-13, 2013
12013
Еколого-енергеòичн³ показники òехнолог³ї управл³ння режиìаìи Обєднаної енергоñиñòеìи України ³з викориñòанняì елекòричних òеплогенераòор³в
ПВ Новіков, ОІ Тесленко, ЄА Ленчевський
2022
ПЕРСПЕКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАНЕВРЕНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ЄА Ленчевський, ОІ Тесленко
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 32021194, 2021
2021
Моделювання взаємодії комплексу споживачів-регуляторів на основі електричних теплогенераторів в системах теплопостачання в процесах ущільнення графіків навантажень …
ВД Білодід, ЄА Ленчевський
Проблеми загальної енергетики, 33-39, 2017
2017
Нові метди управління на основі систем контролю фазових кутів δ1-N напруг у головних вузлах енергосистеми
ЄА Ленчевський
Проблеми загальної енергетики, 14-20, 2008
2008
Дослідження методів по удосконаленню систем управління об'єднаними енергосистемами
ЄА Ленчевський
Інститут загальної енергетики НАН України, 2007
2007
Обґрунтування можливості забезпечення в ОЕС України процесів регулювання частоти відповідно до норм, визначених UCTE
ЄА Ленчевський, СВ Дубовський
Інститут загальної енергетики НАН України, 2007
2007
Принципи побудови і оцінки селективного розвантаження енергосистеми на основі багатокритеріальної моделі «Ефект-витрати»
ВК Туваржиєв, ЄА Ленчевський, ЄП Борсук
Проблеми загальної енергетики., 2002
2002
НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБ’ЄДНАНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ СТАБІЛЬНОСТІ ЧАСТОТИ НА РІВНІ ЕНЕРГООБ’ЄДНАННЯ ENSTO–E
ЄА Ленчевський
Енер ге ти ка та елек три фі ка ція, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15