Подобівський С.С.; Podobivskyi S.S.
Подобівський С.С.; Podobivskyi S.S.
доц. каф. ботаніки та зоології ТНПУ ім В. Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Зоологія безхребетних. Лабораторний практикум
ВІ Кваша, БР Пилявський, СС Подобівський
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2001
32001
Зоологія безхребетних. Лабораторний практикум
ВІ Кваша, БР Пилявський, СС Подобівський
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2001
32001
Морфологічні особливості популяцій іксодових кліщів Тернопільської та суміжних областей Західної України
ЛЯ Федонюк, СС Подобівський
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 2017
22017
До питання видового складу, біології та значення іксодових кліщів Західної України
СС Подобівський, ЛЯ Федонюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
НАУКОВІДОСЛПДЖЕННЯ НА КАФЕДРІ ЗООЛОГІї
ВІ Кваша, ІВ Гоч, НО Стецула, СС ПодоEПВСЬКИЙ, ЛО Шевчик
12009
Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Apis mellifera L. в Україні після зимівлі 2018–2019 рр.
ММ Федоряк, ЛІ Тимочко, ОО Шкробанець, АВ Жук, ОФ Делі, ...
2020
Результати щорічного моніторингу втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2017-2018 рр.
М Федоряк, Л Тимочко, О Кульманов, О Шкробанець, А Жук, Ю Дронь, ...
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 11…, 2019
2019
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ І КЛІЩОВИХ ІНФЕКЦІЙ В УКРАЇНІ
СС Подобівський, ЛЯ Федонюк, ММ Корда, ІМ Кліщ, МА Андрейчин, ...
2019
Використання медичної геоінформаційної системи при дослідженнях іксодових кліщів родів Ixodes та Dermacentor і кліщових інфекцій на території Тернопільської області
СС Подобівський, ЛЯ Федонюк, ММ Корда, МА Андрейчин, МІ Шкільна, ...
Інфекційні хвороби, 38-45, 2019
2019
Личинки ixodes ricinus, їх морфофізіологічні особливості, сезонна активність та епідеміологія в умовах тернопілля
СС Подібовський, ЛЯ Федонюк
Наукові горизонти, 15–20-15–20, 2019
2019
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ АКТУАЛЬНІ ЕКОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БАЛТІЙСЬКОЇ…
ЛЯ Федонюк, СС Подобівський, ОМ Загричук
Редакційна колегія, 484, 2018
2018
Втрати колоній медоносних бджіл (Apis mellifera L.) в Україні за результатами зимівлі 2016-2017 рр. в рамках міжнародного моніторингу
ММ Федоряк, ЛІ Тимочко, ОM Кульманов, СС Руденко, ОФ Делі, ...
Біологічні системи, 37-46, 2018
2018
Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. Та Dermacentor Fabr.-ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні
ЛЯ Федонюк, СС Подобівський, ММ Корда, ІМ Кліщ, МА Андрейчин, ...
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Попередні дані про видовий склад та особливості біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Passeriformes) м. Тернополя
СС Подобівський, АВ Котів
Біологічні системи, 246-251, 2016
2016
Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення
СС Подобівський, ЛО Шевчик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
Біоцентризм–методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу
ЛО Шевчик, ГМ Голіней, СС Подобівський, МА Крижановська, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Відомий український біотехнолог кормів і годівлі тварин, зоолог, теріолог, еволюціоніст (до 70-річчя від дня народження професора ВІ Кваші)
ММ Барна, СС Подобівський, ЛО Шевчик, МА Крижановська, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Філогенетичні зв’язки та аналіз напрямів еволюції жуків надродини Бострихоїдних (Bostrichoidea, Coleoptera)
СС Подобівський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2011
Зоологія безхребетних
СС Подобівський, ЛО Шевчик, МЛ Кузьмович
Лекційний курс з тестовими завданнями (у 2 частинах). Тернопіль.–2009, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19