Галина Долга
Галина Долга
ЧТЕІ КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене chtei-knteu.cv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оподаткування майна в Україні: фіскальна ефективність справляння та методика адміністрування
ГВ Долга
Київ, ПВНЗ «Європейський університет, 2013
6*2013
Проблеми майнового оподаткування в Україні
ГВ Долга
Формування ринкових відносин, 2013
62013
Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах
НВ Замятіна, ГВ Долга
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2015
42015
Принципи оцінки нерухомого майна з метою його оподаткування
ГВ Долга
Стратегії стійкого розвитку економіки, 2012
42012
Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики
ГВ Долга
Інтелект XXI, 71-75, 2018
12018
Вплив корпоративної культури на управління персоналом підприємства
ГВ Долга
Modern economics, 60-67, 2018
12018
Розвиток зеленого сільського туризму в Україні на прикладі Чернівецької області
ГВ Долга
Науковий вісник, 2011
12011
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БРЕНДИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ГВ Долга
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ …, 2020
2020
Управління брендинговими стратегіями на ринку туристичних послуг
Г Долга
Науковий погляд:економіка та управління, правонаступник наукового журналу …, 2019
2019
Державне регулювання малого та середнього бізнесу в Україні
Г Долга
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансове забезпечення …, 2019
2019
Управління ресторанним господарством як складовою частиною сфери послуг
Г Долга
Приазовський економічний вісник, електронний науковий журнал., С.160-165, 2019
2019
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г Долга
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи …, 2018
2018
Антикризовий менеджмент підприємств тимчасового розміщення Буковини в умовах соціально-економічної нестабільності
ГВ Долга
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 142-148, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ГВ Долга
I Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого …, 2018
2018
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ГВ Долга
Електронний науковий журнал, 48, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ЗВІЛЬНЕННЯМ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Г Долга
М 26 Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали …, 2018
2018
Регіональні аспекти розвитку внутрішньої торгівлі України
Г Долга
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку …, 2017
2017
Заходи з підвищення ефективності організаційно економічного забезпечення єврорегіонального співробітництва України та ЄС
Г Долга
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток прикордонних регіонів у …, 2017
2017
Професійно важливі якості керівника як чинник ефективності управлінської діяльності
Г Долга
Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб.наук.пр., С.70-75, 2017
2017
Підвищення якості надання туристичних послуг в період євроінтеграції
Г Долга
Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний, готельний і …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20