Ольга Петрівна Лугівська, Луговская Ольга Петровна
Ольга Петрівна Лугівська, Луговская Ольга Петровна
ПУЕТ, кафедра менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління ресурсами і витратами: навч. посіб.
ПВ Іванюта, ОП Лугівська
К.: Центр навчальної літератури, 2009
802009
Управління витратами: навч. посіб
ПВ Іванюта, ОП Лугівська
Київ:«Центр учбової літератури, 316, 2011
102011
Управління ресурсами та витратами: навчальний посібник; за ред
ПВ Іванюта, ОП Лугівська
СМ Іванюти. Київ: ЦУЛ, 2010
52010
Методичні засади оптимізації доходів і витрат підприємства для забезпечення результативності бізнесу
ОП Лугівська, ЛА Лугівська
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2016
12016
Прибуток підприємства: історичний та сучасний аспекти
ОП Лугівська, АІ Мілька
12009
Вплив облікової інформації на систему управління підприємства в умовах ринку
ОП Лугівська, ІВ Титаренко
12008
Вплив чинників на результативність організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки країни
СС Ніколенко, ОВ Вараксіна
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
2019
Класифікація типів і видів боргової політики держави
ОП Лугівська, ЛА Лугівська
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2017
2017
Методологічні та практичні аспекти планування та прогнозування ресурсного забезпечення підприємства
ОП Лугівська
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
2015
Методичні аспекти обліку та контролю витрат на підприємстві
ОП Лугівська, ЛА Лугівська
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2015
2015
Особливості формування духовності в психології сучасної молоді
ОП Лугівська, ЛА Лугівська
Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників …, 2014
2014
Використання інтернет-блогів у дистанційному навчанні
ОП Лугівська, ЛА Лугівська
2013
Застосування сучасних технологій в мотивації знань студентів
ЛА Лугівська, ОП Лугівська
ВНЗ Укоопспілки" Полтавський університет економіки і торгівлі", 2012
2012
Податкове планування як метод пом'якшення податкового тиску
ОП Лугівська, ЛА Лугівська
Молодь і економіка: сучасний стан і розвиток економічних досліджень: збірник …, 2011
2011
ВПЛИВ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
ОП Лугівська, ІВ Титаренко
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України …, 2009
2009
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ
ОП Лугівська
ББК 74.484. 4я431, 337, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16