Маргарита Виноградова
Маргарита Виноградова
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності викладачів іноземних мов вищої школи
МС Виноградова, МС Виноградова
42012
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова»(Французька) для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання зі …
МС Виноградова, МС Виноградова
ТДАТУ, 2019
2019
Перспективи міжнародної академічної мобільності студентів ТДАТУ
АО Рижков, МС Виноградова, МС Виноградова, С Розей
Люкс, 2014
2014
Ділова іноземна мова (французька): методичні рекомендації до практичних занять для студентів ОКР “Магістр” за спеціальністю 8.10010203 «Механізація сільського господарства …
МС Виноградова, МС Виноградова
ТДАТУ, 2014
2014
Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова»(французька) для магістрантів денної форми навчання за спеціальністю 8 …
МС Виноградова, МС Виноградова
ТДАТУ, 2014
2014
На навчання до Франції
М Виноградова
2013
Можливості мультимедійних засобів в організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови у ВНЗ
МС Виноградова, МС Виноградова
2012
Використання інноваційних інформаційних технологій при вивченні іноземної мови
МС Виноградова, МС Виноградова
2011
Использование стратегий обучения иностранному языку в cреде информационных технологий
МС Виноградова, МС Виноградова, СВ Симоненко, СВ Симоненко
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9