Підписатись
Сергій Микитович Яшанов
Сергій Микитович Яшанов
Інші іменаSergiy Yashanov
УДУ імені Михайла Драгоманова, факультет технологій та дизайну
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної навчальної роботи у процесі використання нових інформаційних технологій
СМ Яшанов
712003
Теоретико-методичні засади cистеми інформатичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання
СМ Яшанов
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2011
662011
Система інформатичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання: монографія
СМ Яшанов
Vyd-vo NPU imeni MP Drahomanova, 2010
282010
Сучасні впровадження програмно-методичного забезпечення у навчальний процес та управління вищім навчальним закладом освіти
ОБ Лагутенко, СМ Яшанов
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5, 48-53, 2008
262008
Using a problem-based approach to improve the professional readiness of students of physical and mathematical specialties
N Huzii, S Yekimov, S Kushniruk, S Yashanov, O Kholodenko, H Zvarych, ...
Journal of Physics: Conference Series 1889 (2), 022011, 2021
152021
Концептуальні засади проектування системи інформатичної підготовки майбутніх учителів в умовах компетенційного підходу
СМ Яшанов
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент …, 2015
152015
Віруальні машини в системі інформаційно-навчального середовища
СМ Яшанов
152010
Основи охорони праці Модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
ЕН Абільтарова, МС Корець, СМ Яшанов
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2010
132010
Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи
ВП Волинський, ОС Красовський, ОВ Чорноус, ТВ Якушина
Педагогічна думка, 2013
112013
Практикум з освітніх інтернет-технологій: навч.-метод. посіб. для вищ. пед. навч. закл. освіти
СМ Яшанов
К.: Вид-во НДУ ім. МП Драгоманова, 2010
102010
Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності
СМ Яшанов
92010
Теоретичні та методичні проблеми застосування вільно розповсюджуваного програмного забезпечення в інформатичній підготовці майбутнього вчителя
СМ Яшанов, МС Яшанов
Освітній дискурс. Гуманітарні науки, 18-29, 2017
82017
Сучасні інформаційні технології в освіті
СМ Яшанов, МС Яшанов
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
82014
Дидактична концепція навчання на основі комп'ютерних технологій
СМ Яшанов
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Сер 5, 179-182, 0
8
Психолого-педагогічні аспекти використання комп'ютерної техніки в самостійній навчальній роботі студентів. Наукові записки: Збірник наукових статей
СМ Яшанов
К.: НПУ, 234-244, 2000
72000
Концепція розвитку системи інформатичної підготовки майбутніх учителів технологічної освіти в умовах компетентнісного підходу
СМ Яшанов
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та …, 2010
62010
Формування у майбутнiх учителiв умiнь i навичок самостiйної навчальної роботи у процесi використання нових iнформацiйних технологiй
СМ Яшанов
ступ. канд. пед. наук: 13.00. 09/СМ Яшанов, 2003
62003
Комп’ютерне навчання, як продукт логічного розвитку інноваційних процесів в освіті
СМ Яшанов
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2001
62001
Творчість у системі інформатичної підготовки майбутніх учителів технологічної освіти
СМ Яшанов
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2011
52011
Практикум з освітніх інтернет-технологій
СМ Яшанов
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20