Inna Samoylyukevych
Inna Samoylyukevych
Житомирський державний унiверситет імені Івана Франка, професор
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1502012
Методика обучения профессионально направленному говорению на английском языке (3 курс языкового педагогического вуза)
ИВ Самойлюкевич
Самойлюкевич ИВ–К, 1991
241991
Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема
Л Калініна
Рідна школа 3, 2006
202006
Навчання творчого письма іноземною мовою у старших класах середньої школи
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич
Іноземні мови, 9-10, 1996
161996
Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у контексті європейський вимог
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 129-133, 2004
152004
Загальноосвітній навчальний заклад як соціально-педагогічна система і об’єкт педагогічної дійсності
ЛМ Калініна
Рідна шк, 12-17, 2009
132009
Проблема формування естетичних смаків особистості у сучасних педагогічних дослідженнях/Лариса Калініна
Л Калініна
Рідна школа, 23-25, 2008
112008
Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі: монографія
НВ Зінукова, ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич, НР Петранговська, ...
Д.: ДУЕП, 2009
72009
Формування соціокультурної компетенції учнів профільної школи з використанням інтерактивних методів навчання
ЛВ Калініна, ВО Калінін
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 50-53, 2010
62010
Навчаємо спілкування
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич, МП Малигіна
К.: Контекст, 2002
62002
Технологія використання електронного портфеля у професійнф підготовці майбутнього вчителяіноземної мови в університетах США
І Самойлюкевич
Studies in Comparative Education, 2010
52010
Назустріч інформаційному суспільству: шляхи формування інтеркультурного досвіду в процесі професійної підготовки вчителів іноземних мов: європейський вибір
ІВ Самойлюкевич
Іноземні мови в навчальних закладах: наук.-метод. журн, 51-55, 2008
52008
Getting America-wise through reading. Навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. У 2-ч кн.–Київ: Пед. думка, 2001
ЛВ Калініна, ІВ Самойлюкевич, К Андерсон
Кн. І.–175 с, 2001
52001
Професійна підготовка вчителів іноземних мов до інноваційної діяльності в умовах інформаційного суспільства США
ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 115-119, 2008
42008
Професійний портрет сучасного вчителя іноземних мов у Великій Британії
ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 40-44, 2007
42007
Формування методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови під час професійної підготовки у мовному ВНЗ
ЛВ Калініна, ВО Калінін
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 36-40, 2015
22015
Організаційний механізм управління освітнім округом сільської місцевості
ІГ Осадчий
22014
Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання
ЛВ Калініна, ОЄ Мисечко, ІВ Самойлюкевич, ЛІ Березенська, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
22010
Синергетичний підхід до дослідження проблеми мовної педагогічної освіти в інформаційному суспільстві
ІВ Самойлюкевич
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 74-76, 2008
22008
Технології критичного мислення як засіб оптимізації розвитку діалогічної мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземної мови
ІВ Самойлюкевич, ЄМ Карпенко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-26, 2005
22005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20