Чужиков Віктор Іванович
Чужиков Віктор Іванович
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія
ВІ Чужиков, ВИ Чужиков
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
1892008
Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи
ВІ Чужиков
К.: КНЕУ, 296, 2003
502003
Економіка зарубіжних країн
ВІ Чужиков
К.: КНЕУ, 178-182, 2005
332005
Чеська модель регіонального розвитку
В Чужиков
Економіка України, 72-78, 2004
322004
Кластерна політика Європейського Союзу
ВІ Чужиков, ОД Лук'яненко
Економіка України, 81–91-81–91, 2013
312013
Модернізація регіональної політики в ЄС
В Чужиков
Економіка України 4, 56-63, 2008
312008
Регіональний розвиток у європейському спільному економічному просторі (динамізація та структурні зміни)
ВІ Чужиков
Стаття надійшла до редакції 24.06. 2010 р, 2003
232003
Конвергенція та дивергенція регіонів України (індикативна модель)
В Чужиков
Економіка Украіни, 48-53, 2005
202005
Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases-Monograph
D Lukianenko, V Chuzhykov, M Wozniak, L Antoniuk, T Bal-Woźniak, ...
152013
Регіональна диверсифікація виробництва
В Чужиков
Економіка України, 4-11, 2002
122002
Global regionalism, history and contemporary methodology
VI Chuzhykov
Kyiv: KNEU 272, 2008
112008
Європейська модель ідентифікації регіональних асиметрій (соціальний аспект)
В Чужиков, Н Божидарнік
Україна: аспекти праці, 14-21, 2005
112005
Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей:[монографія]
ДГ Лук’яненко, В Чужиков
К.: Інститут сучасного підручника, 543, 2007
102007
Трансформационные изменения в промышленной структуре Европейского Союза
В Чужиков, Д Ильницкий, А Федирко
Экономика Украины, 85-93, 2006
92006
Трансформаційні зміни в промисловій структурі Європейського Союзу
В Чужиков, Д Ільницький, О Федірко
Економіка України, 85-93, 2006
92006
Регіональна політика та стратегія Європейського Союзу/Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку:[монографія]
ВІ Чужиков
К.: Знання України, 335-404, 2005
82005
Особливості сучасних регіональних економічних циклів
ВІ Чужиков
Стратегія економічного розвитку України, 37-47, 2004
82004
Соціальні потоки у глобальному економічному середовищі: освітній аспект
В Чужиков, К Нужненко
Україна: аспекти праці, 14-17, 2011
72011
Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний аспект)
ВІ Чужиков
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та …, 2008
72008
Konverhentsiia i dyverhentsiia rehioniv Ukrainy (indykatyvna model)[Convergence and divergence of regions of Ukraine (Indicative model)]
V Chuzhykov
Ekonomika Ukrainy-Economy of Ukraine, 9, 48-53, 2005
72005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20