Подписаться
Штепа Олена Валентинівна
Штепа Олена Валентинівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Actual Aspects of Circular Economy Development
O Sosnovska, O Shtepa
III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 …, 2020
8*2020
Орієнтири інноваційного розвитку сільських територій України в умовах трансформації економіки
ОВ Штепа
Глобальні та національні проблеми економіки, 28-32, 2017
42017
Підготовка конкурентоздатних управлінських кадрів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні
ОВ Штепа
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О …, 2015
32015
The Current Strategy of Management Education in Ukraine
IT Kischak, OV Shtepa
Journal of Applied Management and Investments 2 (2), 131-137, 2013
32013
Товарно-збутова політика аграрних підприємств в системі забезпечення продукцією овочівництва Херсонської області
ОВ Штепа
Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал, 146-151, 2011
32011
Economic-Mathematical Model for Assessing the Sensitivity of International Innovation and Investment Projects
O Shtepa, T Nikolenko, V Matsuka, S Suprunenko, O Galenko, ...
22019
Розробка бізнес-моделі інноваційно-логістичного розвитку економіки України
ЛО Кравченко, ЛВ Назарова, ОВ Штепа, РВ Майборода
Технологический аудит и резервы производства, 9-14, 2016
22016
Innovative and logistics development business model elaboration of the economy of Ukraine
ЛО Кравченко, ЛВ Назарова, ОВ Штепа, РВ Майборода
Technology audit and production reserves 6 (5 (32)), 9-14, 2016
2*2016
Маркетингові стратегії як інструмент досягнення ринкових цілей аграрного підприємства
ОВ Штепа
Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал, 59-64, 2011
22011
Особливості розробки та реалізації маркетингових стратегій взаємодії на ринку овочевої продукції
ОВ Штепа
Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал, 67-72, 2011
12011
Формування маркетингових кооперативів як умова ефективного функціонування ринку овочевої продукції
ОВ Штепа
Таврійський науковий вісник, 276-283, 2011
12011
Basic of enterprise management in the framework of transformation
O Shtepa
Socio-economic development of the regions in conditions of transformation …, 2020
2020
Risk Management Culture as a Systematic Method for Ensuring Safety Development
V Pavlova, O Prokopenko, B Kholod, V Niziaieva, O Shtepa, V Orlova
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 2019
2019
Формування політики відносно криптовалют та технології Blockchain в Україні
O Shtepa
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління …, 2019
2019
Управління проектами як універсальна компетенція функціональної грамотності науково-педагогічного працівника
O Shtepa
Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні дослідження та …, 2019
2019
Методичне забезпечення щодо проведення внутрішнього аудиту з менеджменту якості на підприємстві
ЛО Кравченко, НО Корнєва, ОВ Штепа, НВ Філіпчук, ІП Саваріна
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2019
2019
Формування конкурентоспроможності підприємств Причорноморського регіону України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів: монографія
ОВ Штепа
2017
Менеджмент і адміністрування: навчальний посібник
ОВ Штепа
2017
Акмеологічні менеджменттехнології формування сучасного конкурентоспроможного фахівця
ОВ Штепа
Міжнародний науковий журнал «Baltic Journal of Economics Studies», 8-13, 2017
2017
Менеджмент і адміністрування
ІТ Кіщак, ВВ Лагодієнко, ОВ Штепа, ВМ Дьоміна, АВ Слюсаренко, ...
Іліон, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20