Подписаться
к.е.н. Наймарк (Галасюк) Катерина Артурівна / к.э.н. Наймарк (Галасюк) Екатерина Артуровна / Phd
к.е.н. Наймарк (Галасюк) Катерина Артурівна / к.э.н. Наймарк (Галасюк) Екатерина Артуровна / Phd
Одеський національний економічний університет / Одесский национальный экономический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
2013 Герасименко, ВГ VH Herasymenko, SS Halasiuk, SH Nezdojminov… - Odesa ...
Одеса: Астропринт, 2013
732013
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: ОНЕУ, 2016
382016
Готельні ланцюги в сучасній індустрії гостинності
КА Галасюк
Науковий вісник ОНЕУ, 173, 2012
242012
Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04/Галасюк Катерина Артурівна
КА Галасюк
Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016
162016
Інновації як інструмент подолання кризових явищ на підприємствах готельного господарства
КА Галасюк
Науковий вісник. Одеський національний економічний університет …, 2013
112013
Інноваційний потенціал підприємств туризму та готельного господарства: монографія
ВГ Герасименко, КА Галасюк
Одеса: ОНЕУ, 2017
102017
Сучасний стан та діяльність готельних підприємств Одеського регіону
КА Галасюк
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
82014
Проблеми розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні
СС Галасюк, КА Галасюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі …, 2013
82013
Rynky turystychnykh posluh: stan i tendentsii rozvytku
VH Herasymenko, SS Halasiuk, SH Nezdojminov
Odesa: Astroprynt, 2013
82013
Аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу підприємств сфери туризму
КА Галасюк
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
62015
Дослідження сутності, структури та оцінки інноваційного потенціалу підприємства
КА Галасюк
Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of …, 2015
52015
Класифікація інновацій на підприємствах готельного господарства
КА Галасюк
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ІV …, 2015
52015
Основні підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
КА Галасюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 55-60, 2015
42015
Проблемні питання щодо визначення базових понять інноватики у сфері туризму
КА Галасюк
Науковий вісник ОНЕУ: матеріали Всеукраїнської наукової конференції …, 2013
42013
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОДЕССКОГО РЕГИОНА
КА Галасюк
Економіка. Управління. Інновації, 114-122, 2014
2014
Дослідження функціонування готельних підприємств міста одеси в мережі Інтернет
КА Галасюк
Вісник соціально-економічних досліджень, 90-94, 2014
2014
Сучасний стан бази лікувально-оздоровчого туризму в Одеському регіоні
СС Галасюк, КА Галасюк, ЕА Галасюк
Черкаси: ЧДТУ, 2013
2013
Цінова політика готельних підприємств України під час проведення «ЄВРО-2012»
K Galasiuk
2012
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
КА Галасюк
ББК 5.44+ 65.421 М 87 Рекомендовано до друку вченою радою Уманського …, 0
АРХИПОВА ЛМ
ЮМ АТАМАНЧУК, ІВ БЕЗУГЛИЙ, АІ БЄЛОВА, СО АЛИМОВ, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20