Подписаться
Дика Любов Леонтіївна
Дика Любов Леонтіївна
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів у вищих навчальних закладах
НА Голярдик, ЛЛ Дика
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
222014
Ойконімія Східного Поділля (ХІV–ХХ ст.)
Л Дика
, Івано-Франківськ, 2009
72009
Ареал поширення ойконімів на -івці, инці на території Східного Поділля протягом ХІV-ХХ ст.
ЛЛ Дика
Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць, С. 94-100., 2013
52013
Особливості дериваційної структури ойконімів Вінниччини (назви населених пунктів на-иця (-овиця))
Л Дика
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
42017
Складні та складені ойконіми Східного Поділля: семантика та структура
ЛЛ Дика
Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали ІІІ Міжнародної науково …, 2011
22011
Соціально-психологічні вимоги до сучасної управлінської діяльності та лідерських якостей менеджера освіти
НА Голярдик, ЛЛ Дика
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2019
12019
Колірний епітет як образний засіб мови художнього тексту
Л Дика
Філологічний дискурс, 205-213, 2018
12018
Психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвих умінь студентів
ЛЛ Дика
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2017
12017
Суфіксальний спосіб творення назв населених пунктів Вінниччини
ЛЛ Дика
Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія …, 2014
12014
Культура ділового спілкування як чинник формування професійних компетентностей майбутнього фахівця
ЛЛ Дика, НА Голярдик
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
1*2013
Хронологія ойконімів Вінниччини з християнськими іменами в основах
ЛЛ Дика
Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія …, 2012
12012
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОЙКОНІМІЙНОЇ СИСТЕМИ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ: ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Л Дика, О Броварська
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Волинського національного …, 2023
2023
ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ЛЛ ДИКА
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 2018
2018
Стилістичний потенціал антропонімів та топоназв в історичній прозі Павла Загребельного
ЛЛ Дика
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 26-35, 2018
2018
Психолого-педагогічні основи формування лідерських якостей у курсантів (студентів)
НА Голярдик, ЛЛ Дика
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2018
2018
Проблема дитячих страхів дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО
ЛЛ Дика
Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи …, 2017
2017
Східне Поділля як об’єкт дослідження істориків, географів та краєзнавців
ЛЛ Дика
Вісник державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина», С.200-205, 2017
2017
Проблеми формування креативності в інклюзивному середовищі: історико-теоретичний аспект
ЛЛ Дика
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2017
2017
Специфіка інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах
ЛЛ Дика
Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези …, 2017
2017
Специфіка та особливості волонтерської діяльності під час АТО
ЛЛ Дика
Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20