Алина Муртищева, Аліна Муртіщева, Alina Murtishcheva
Алина Муртищева, Аліна Муртіщева, Alina Murtishcheva
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, кафедра государственного строительства
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Місце конституційно-правової відповідальності уряду серед інших видів юридичної відповідальності
АО Муртіщева
Теорія і практика правознавства, 2014
12014
Реформа місцевого самоврядування в Україні: досягнення та перспективи
АО Муртіщева
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 264-273, 2018
2018
Окремі питання персоналізації конституційно-правової відповідальності уряду в державах–членах Європейського Союзу
АО Муртіщева
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 216-226, 2016
2016
Становление института конституционно-правовой ответственности правительства в Украине: проблемы и перспективы
А Муртищева
Legea și viața, 61-64, 2016
2016
Концепція конституційно-правової відповідальності уряду: історико-правовий аспект
АО Муртіщева
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 120-132, 2016
2016
Співвідношення конституційної та політичної відповідальності уряду: основні доктринальні підходи
АО Муртіщева
Видавничий дім" Гельветика", 2015
2015
Фактичні підстави конституційної відповідальності уряду: доктринально-правові проблеми визначення
АО Муртіщева
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 117-128, 2015
2015
Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах–членах єС
А МУРтІщЕВА
Вісник Національної академії правових наук України, 138-146, 2015
2015
Место конституционно-правовой ответственности правительства среди других видов юридической ответственности
АА Муртищева
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
2014
The place of the constitutional legal liability of government among other forms of legal liability
АО Муртіщева
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 5, 2014
2014
Питання організаційно-правових форм здійснення парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України
АО Муртіщева
видавництво" Право", 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11