Муртіщева, Аліна Олександрівна (Муртищева, Алина Александровна)
Муртіщева, Аліна Олександрівна (Муртищева, Алина Александровна)
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, кафедра государственного строительства
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Місце конституційно-правової відповідальності уряду серед інших видів юридичної відповідальності
АО Муртіщева
Теорія і практика правознавства, 2014
12014
Сравнительно-правовой анализ источников правового регулирования конституционно-правовой ответственности правительства в странах-членах Европейского Союза и Украине
А Муртищева
«Legea și viața» ("Закон и Жизнь"), 99-103, 2018
2018
Реформа місцевого самоврядування в Україні: досягнення та перспективи
АО Муртіщева
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 264-273, 2018
2018
Роль судової гілки влади в механізмі конституційно-правової відповідальності уряду: досвід країн-членів ЄС, висновки для України
АО Муртіщева
2017
Окремі теоретичні проблеми визначення системи санкцій конституційно-правової відповідальності уряду
АО Муртіщева
2017
Конституційно-правова відповідальність органів державної влади у механізмі забезпечення права на належне врядування
АО Муртіщева
2016
Запровадження інституту індивідуальної відповідальності міністрів як напрямок конституційного розвитку України
АО Муртіщева
2016
Регламент парламенту в системі джерел конституційного законодавства про відповідальність уряду в державах-членах ЄС
АО Муртіщева
2016
Проблеми інституціоналізації конституційно-правової відповідальності уряду в Україні
АО Муртіщева
2016
Загальна характеристика організаційних моделей формування персонального складу урядів у зарубіжних країнах
АО Муртіщева, АА Муртищева
2016
Окремі питання персоналізації конституційно-правової відповідальності уряду в державах–членах Європейського Союзу
АО Муртіщева
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 216-226, 2016
2016
Становление института конституционно-правовой ответственности правительства в Украине: проблемы и перспективы
А Муртищева
Legea și viața, 61-64, 2016
2016
Концепція конституційно-правової відповідальності уряду: історико-правовий аспект
АО Муртіщева
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 120-132, 2016
2016
Конституційно-проектне регулювання відповідальності Кабінету Міністрів України
АО Муртіщева
видавництво «Права людини», 2015
2015
К вопросу обеспечения конституционной законности в Украине
АО Муртіщева, АА Муртищева
2015
Співвідношення конституційної та політичної відповідальності уряду: основні доктринальні підходи
АО Муртіщева
Видавничий дім" Гельветика", 2015
2015
Фактичні підстави конституційної відповідальності уряду: доктринально-правові проблеми визначення
АО Муртіщева
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 117-128, 2015
2015
Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах-членах ЄС
АО Муртіщева, АА Муртищева
видавництво" Право", 2015
2015
The place of the constitutional legal liability of government among other forms of legal liability
АО Муртіщева
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 5, 2014
2014
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
ЛП Авраменко, ЮМ Походзіло, ЄВ Ткаченко, АО Новак, АО Муртіщева, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20