Олена Анатоліївна Павлик
Олена Анатоліївна Павлик
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти, Криворізький державний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Інтерактивні технології в підготовці вчителя-словесника
ОА Павлик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 116-118, 2005
92005
Компетентнісно орієнтований підхід до навчання в контексті неперервної мовної освіти: суть, проблеми та перспективи
О Павлик
Рідна школа, 66-69, 2010
62010
Виховні можливості уроків літературного читання
ОА Павлик, НІ Білоконна, ІА Кравцова
Початкова школа, С.38-42, 2015
5*2015
Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи в умовах вузівської освіти
О Павлик
Початкова школа, С.29-31, 2015
22015
Розвиток життєвих компетентностей молодших школярів на уроках української мови засобами ІКТ
О Павлик
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 174-179, 2013
22013
Розвиток писемного мовлення учнів 4 (3) класів на уроках української мови у школах з російською мовою навчання: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 02/Павлик Олена Анатоліївна
ОА Павлик
Автореферат дис.–2003.–18с, 2003
22003
Актуальні проблеми розвитку писемного мовлення молодших школярів на уроках української мови у школах з російською мовою навчання
ОА Павлик
Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип 17, 295-299, 0
2
Дидактичні умови формування творчої особистості молодшого школяра на уроках української мови як другої
ОА Павлик
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2015
12015
Мобільні технології як засіб мовленнєвого розвитку молодших школярів
О Павлик
Мобільні технології як засіб мовленнєвого розвитку молодших школярів, С.324-326, 2017
2017
Усі уроки української мови. 9 клас. ІІ семестр. Нова програма
ЄП Голобородько, КЮ Голобородько, ОА Павлик, СВ Мунтян, ...
Х. : Вид. група «Основа», 2017
2017
Проектная технология как средство формирования личности будущего конкурентоспособного учителя начальных классов
ОА Павлик, ЛП Лисогор
Воспитание студентов в современных условиях: содержание и механизмы, С.84-88, 2016
2016
Технологический подход как средство профессионального образования будущего учителя
ОА Павлик, НІ Білоконна, ІА Кравцова
Воспитание студентов в современных условиях: содержание и механизмы:, С.145-150, 2016
2016
Формування вчителя-новатора в системі неперервної освіти
О Павлик, Л Лисогор
Сучасна освіта як контраверсійний феномен: суперечності та інноватика, 2016
2016
Дидактичні умови формування творчої особистості в контексті компетентнісної освіти
ОА Павлик
Педагогіка вищої та середньої школи 47, 179-185, 2016
2016
Технологічний підхід до лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах компетентнісної освіти
ОА Павлик
Вища освіта України і Болонський процес, 2014
2014
Формування творчої особистості молодшого школяра засобами ТРВЗ-технології на уроках навчання грамот
ОА Павлик
Педагогіка вищої та середньої школи, 219-222, 2013
2013
Проблема збереження здоров’я молодших школярів на сучасному етапі реформування початкової освіти
О Павлик
Здоров'я дітей, підлітків, молоді та здоров'язберігаючі технології в освіт …, 2012
2012
Розвиток мовлення молодших школярів у контексті сучасних освітніх технологій
О Павлик
Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа професора Євдокії Голобородько, С …, 2012
2012
Забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти у формуванні мовної особистості дитини
О Павлик
Обов'язкова передшкільна освіта як важлива умова у забезпеченні наступності …, 2011
2011
Особливості роботи над науковим текстом на уроках української мови у світлі вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти
О Павлик
Педагогічні науки, С. 133-137, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20