Підписатись
Татьяна Курман
Назва
Посилання
Посилання
Рік
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: монографія
Т Курман
262018
Щодо поняття та ознак продовольчої безпеки
ТВ Курман
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
202011
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий: Монография
ТВ Курман
Х.: СПД-ФЛ Чальцев АВ, 37, 2007
202007
Правове забезпечення виробничо-господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств: автореф. дис...к.ю.н. зі спеціальності 12.00.06
ТВ Лямцева
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001
132001
Правове забезпечення продовольчої безпеки в Україні: національний та міжнародний аспект
ТВ Курман
Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: моногр./АМ …, 2010
122010
Агросфера як основа сталого розвитку сільськогосподарського виробництва
ТВ Курман
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
112014
Щодо поняття та змісту екологізації аграрного виробництва
ТВ Курман, ОМ Туєва
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
112012
До питання про правове регулювання державної підтримки аграрних товаровиробників
ТВ Курман
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х …, 2008
102008
Поняття, ознаки, основні категорії та принципи продовольчої безпеки
ТВ Курман
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України …, 2013
92013
Конституційно-правові засади забезпечення продовольчої безпеки
ТВ Курман
Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: матер. міжнар. наук …, 2011
92011
Теоретико-методологічні засади правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва
ТВ Курман
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019
82019
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ЄМ Білоусов, ...
видавництво" Право", 2012
82012
Про принцип екологізації аграрного виробництва
ТВ Курман
Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна, 90-92, 0
8
Система заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: поняття, ознаки, зміст
ТВ Курман
Право і суспільство, 123-128, 2017
62017
Принцип екологізації аграрного виробництва в аспекті співвідношення аграрного, земельного та екологічного права
ТВ Курман, ОМ Туєва
Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного …, 2011
62011
Міжнародне приватне право
ВМ Гайворонський, ВП Жушман, ВА Бігун, ЄМ Білоусов, ІМ Жуков, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2007
62007
Екологізація традиційного сільськогосподарського виробництва як засіб забезпечення його сталого розвитку: правові аспекти
ТВ Курман
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 4, 95-99, 2018
52018
Правові засади удосконалення механізму державної підтримки як засобу забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва
ТВ Курман
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та …, 2015
52015
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
52013
Сталий розвиток сільських територій як засіб забезпечення продовольчої безпеки
ТВ Курман
Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки: матеріали …, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20