Viktoriia Ihnatenko/Ігнатенко Вікторія Дмитрівна /orcid.org/0000-0003-0933-0949
Viktoriia Ihnatenko/Ігнатенко Вікторія Дмитрівна /orcid.org/0000-0003-0933-0949
викладач, Білоцерківський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання майбутніх філологів письмвого перекладу науково-технічних текстів французькою мовою
ВД Ігнатенко
Київський національний лінгвістичний університет, 2017
42017
Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності
ОБ Бігич, ДА Руснак, ВВ Стрілець, ТІ Коробейнікова, ОВ Ярошенко, ...
42017
Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів
ВД Ігнатенко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 26-36, 2015
4*2015
Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти четвертого курсу зі спеціальності 035 «Філологія»(переклад), першого …
ВД Ігнатенко
Білоцерківський НАУ, 2021
12021
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (перекладацької) практики (переклад письмових та усних різножанрових текстів, аграрних включно, у невизначених …
ОП Цвид-Гром, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Білоцерківський НАУ, 2021
12021
Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів
ВД Ігнатенко
Київський національний лінгвістичний унівесритет, 2020
12020
Основи методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах
ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2018
12018
Реалізація перевернутого навчання в освітньому електронному середовищі MOODLE для формування методичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов і культур
ВД Ігнатенко
Вид. центр КНЛУ, 2018
12018
Електронний кейс як ефективний засіб навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного перекладів в умовах самостійної позааудиторної роботи
ВД Ігнатенко
ФОП Жовтий ОО, 2014
12014
Перекладацькі стратегії як важлива складова навчально-стратегічної компетентності майбутніх перекладачів
ВД Ігнатенко
Білоцерківський НАУ, 2021
2021
Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань–03 «Гуманітарні науки», спеціальності–035 «Філологія»(переклад …
ОП Цвид-Гром, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Білоцерківський НАУ, 2021
2021
Основні характеристики та особливості перекладацької стратегії як важливої категорії методики навчання перекладу
ВД Ігнатенко
BoScience Publisher, 2021
2021
Практикум для аудиторної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ступеня доктора філософії
ОВ Шмирова, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
РВІКВ БНАУ, 2020
2020
Використання електронного кейсу для навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного видам перекладу
ВД Ігнатенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 2020
2020
Професійні стандарти у підготовці майбутніх перекладачів
ВД Ігнатенко
РВІКВ БНАУ, 2020
2020
Проблема адекватності у контексті анотативного і реферативного видів перекладу
ВД Ігнатенко
Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка, 2020
2020
Особливості оцінювання якості анотативного і реферативного видів письмового перекладу
ВД Ігнатенко, ВД Борщовецька
Вид. центр КНЛУ, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ–ЯК ОДНА ІЗ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАСАД ЛІНГВОДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
В Ігнатенко, В Кульчицький, В Мірошніченко, А Погрібний
Редакційна колегія, 33, 2020
2020
Принципи підготовки фахівців з перекладу в умовах сучасності
ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2020
2020
Машинний переклад як відповідь на виклики сучасного ринку перекладацьких послуг
ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20