Viktoriia Ihnatenko/Ігнатенко Вікторія Дмитрівна /orcid.org/0000-0003-0933-0949
Viktoriia Ihnatenko/Ігнатенко Вікторія Дмитрівна /orcid.org/0000-0003-0933-0949
викладач, Білоцерківський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання майбутніх філологів письмвого перекладу науково-технічних текстів французькою мовою
ВД Ігнатенко
Київський національний лінгвістичний університет, 2017
4*2017
Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності
ОБ Бігич, ДА Руснак, ВВ Стрілець, ТІ Коробейнікова, ОВ Ярошенко, ...
42017
Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів
ВД Ігнатенко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 82 (2), 26-36, 2015
4*2015
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (перекладацької) практики (переклад письмових та усних різножанрових текстів, аграрних включно, у невизначених …
ОП Цвид-Гром, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Білоцерківський НАУ, 2021
12021
Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів
ВД Ігнатенко
Київський національний лінгвістичний унівесритет, 2020
12020
Основи методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах
ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2018
12018
Реалізація перевернутого навчання в освітньому електронному середовищі MOODLE для формування методичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов і культур
ВД Ігнатенко
Вид. центр КНЛУ, 2018
12018
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ
ВД Ігнатенко
The 8th International scientific and practical conference “Fundamental and …, 2021
2021
Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань–03 «Гуманітарні науки», спеціальності–035 «Філологія»(переклад …
ОП Цвид-Гром, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Білоцерківський НАУ, 2021
2021
Практикум для аудиторної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ступеня доктора філософії
ОВ Шмирова, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
РВІКВ БНАУ, 2020
2020
Використання електронного кейсу для навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного видам перекладу
ВД Ігнатенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 2020
2020
Професійні стандарти у підготовці майбутніх перекладачів
ВД Ігнатенко
РВІКВ БНАУ, 2020
2020
Проблема адекватності у контексті анотативного і реферативного видів перекладу
ВД Ігнатенко
Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка, 2020
2020
Особливості оцінювання якості анотативного і реферативного видів письмового перекладу
ВД Ігнатенко, ВД Борщовецька
Вид. центр КНЛУ, 2020
2020
Принципи підготовки фахівців з перекладу в умовах сучасності
ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2020
2020
Машинний переклад як відповідь на виклики сучасного ринку перекладацьких послуг
ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2019
2019
Комплекс вправ для самостійного оволодіння майбутніми перекладачами компетентністю в анотативному і реферативному перекладі франкомовних науково-технічних текстів
ВД Ігнатенко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 53-60, 2019
2019
Реалізація індивідуальної траекторії учіння у процесі формування компетентності майбутніх філологів у письмвому перекладі на навчальній платформі Moodle
ВД Ігнатенко
Sheffield Science and Education LTD, 2019
2019
Навчання майбутніх прекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю
ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2019
2019
Проблема відбору текстів для навчання письмового перекладу
ВД Ігнатенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20