Viktoriia Ihnatenko/Ігнатенко Вікторія Дмитрівна /orcid.org/0000-0003-0933-0949
Viktoriia Ihnatenko/Ігнатенко Вікторія Дмитрівна /orcid.org/0000-0003-0933-0949
викладач, Білоцерківський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в btsau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності
ОБ Бігич, ДА Руснак, ВВ Стрілець, ТІ Коробейнікова, ОВ Ярошенко, ...
22017
Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів
ВД Ігнатенко
Іноземні мови, 26-36, 2015
12015
Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів
ВД Ігнатенко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 101 (1), 37-42, 2020
2020
Машинний переклад як відповідь на виклики сучасного ринку перекладацьких послуг
ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2019
2019
Реалізація індивідуальної траекторії учіння у процесі формування компетентності майбутніх філологів у письмвому перекладі на навчальній платформі Moodle
ВД Ігнатенко
Sheffield Science and Education LTD, 2019
2019
Навчання майбутніх прекладачів анотативного і реферативного перекладу франкомовних науково-технічних статей аграрного профілю
ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2019
2019
Проблема відбору текстів для навчання письмового перекладу
ВД Ігнатенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019
2019
Сучасні підходи до організації процесу самостійного оволодіння студентами-філологами письмовим перекладом
ВД Ігнатенко
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Комплекс вправ для самостійного оволодіння майбутніми перекладачами компетентністю в анотативному і реферативному перекладі франкомовних науково-технічних текстів
ВД Ігнатенко
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 97 (1), 53-60, 2019
2019
Концептуальна відмінність між анотативним і рефративним видами перекладу
ВД Ігнатенко
Мова, література і культура: актуальні питання м. Львів, 39-41, 2018
2018
Перевернуте навчання у контексті формування методичної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови
ВД Ігнатенко
Publishing House «Education and Science», 2018
2018
Основи методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах
ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2018
2018
Ерратологічний аспект у навчанні анотативного і реферативного видів письмового перекладу
ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
Sons Ltd and The British Educational Research Association, 2018
2018
Особливості відбору навчального матеріалу для формування компетентності в анотативному і реферативному видах перекладу
ВД Ігнатенко
Молодий вчений, 42-44, 2018
2018
Особливості формування перекладацької компетентності майбутніх перекладачів з французької мови за допомогою перевернутих занять
ІВ Дмитрівна
Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний …, 2018
2018
Реалізація перевернутого навчання в освітньому електронному середовищі MOODLE для формування методичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов і культур
ВД Ігнатенко
Вид. центр КНЛУ, 2018
2018
Методика навчання майбутніх філологів письмвого перекладу науково-технічних текстів французькою мовою
ВД Ігнатенко
Київський національний лінгвістичний університет, 2017
2017
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного видів перекладу
В Ігнатенко
Молодь і ринок, 151-157, 2016
2016
Принципи та критерії відбору текстів для навчання анотативного і реферативного видів перекладу
ВД Ігнатенко
Київський національний лінгвістичний унівесритет, 2015
2015
Модель організації навчального процесу з формування у майбутніх перекладачів компетентності в анотативному і реферативному видах письмового перекладу
ВД Ігнатенко
Київський національний лінгвістичний унівесритет, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20