Підписатись
Сергій Леонідович Лондар
Сергій Леонідович Лондар
ДНУ "Інститут освітньої аналітики"
Підтверджена електронна адреса в iea.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси: навч. посіб.
СЛ Лондар, ОВ Тимошенко
Вінниця: Нова Книга, 2009
2142009
Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України
СЛ Лондар
Львів: Вид.-во Львів. ун-ту, 2001
402001
Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища
СЛ Лондар
Фінанси України, 12-20, 2010
312010
Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
СЛ Лондар, ЛП Лондар
Фінанси України, 45-58, 2011
302011
Фінанси: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів
СЛ Лондар, ОВ Тимошенко
Вінниця: Нова Книга, 2009
252009
Входження України у світовий економічний простір та трансформація фінансових визначень
СЛ Лондар
Фінанси України, 39-49, 2006
252006
Finansy [Finance]
SL Londar, OV Tymoshenko
Vinnytsia: Nova Knyha, 2009
222009
Основи банківської справи та управління кредитними ризиками
ОВ Геєць, ВМ Домрачев, СЛ Лондар
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 7, 2004
212004
Фінансово-бюджетні відносини: аналіз тенденцій розвитку в умовах трансформації економіки: монографія
ІЯ Чугунов, СЛ Лондар
Київ-Львів: Компанія “Аліот, 2002
202002
Особливості функціонування тіньової економіки в Україні
В Юринець, С Лондар
Економічний часопис, 42-45, 1999
201999
Investment in human capital within the creative economy formation: Case of the Eastern and Central Europe countries
S Londar, A Lytvynchuk, N Versal, T Posnova, H Tereshchenko
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
192020
Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні
СЛ Лондар, ВЙ Башко
Фінанси України, 3-14, 2012
172012
Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України
СЛ Лондар, КВ Кузнєцов, ІМ Верещака
Фінанси України, 39-56, 2016
162016
Вплив фактора вікової структури населення на збалансованість пенсійної системи у довгостроковому періоді
СЛ Лондар, ВЙ Башко
Фінанси України, 44-58, 2011
142011
Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні
СЛ Лондар, ЛВ Козарезенко
Фінанси України, 45-59, 2013
132013
Моделювання фіскальних відносин у перехідній економіці
СЛ Лондар
Економіка і прогнозування, 126-141, 2002
132002
Акцизний податок як фінансовий регулятор поширення тютюнопаління в Україні
СЛ Лондар, ЛВ Козарезенко
Актуальні проблеми економіки, 311-324, 2014
122014
Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні
СЛ Лондар, ВЙ Башко
Фінанси України, 22-31, 2013
122013
Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні
СЛ Лондар, ВЙ Башко
Фінанси України, 53-65, 2008
122008
Економетрія засобами MS Excel:[навчальний посібник]
СЛ Лондар
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004
122004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20