Подписаться
Олександр Топчієв
Олександр Топчієв
ОНУ им. Мечникова
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики
ОГ Топчієв
Одеса:«Астропринт», 2005
658*2005
Основи суспільної географії
ОГ Топчієв
Одеса: Астропринт, 145-146, 2001
414*2001
Геоэкология: географические основы природопользования
АГ Топчиев
Одесса: Астропринт 392, 39, 1996
1901996
Пространственная организация географических комплексов и систем
АГ Топчиев
Одесса: Вища шк, 1988
1261988
Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики
ОГ Топчієв, ТМ Безверхнюк, ЗВ Тітенко
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005
962005
Основи суспільної географії: підручник для студ. географ. спеціальностей вищих навч. закладів
ОГ Топчієв
Одеса: Астропринт, 74-96, 2009
84*2009
Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ВВ Яворська
Херсон: Олді-плюс, 158-169, 2015
79*2015
Теоретичні основи регіональної економіки
ОГ Топчієв
К.: УАДУ, 241-252, 1997
791997
Польові географічні дослідження
КІ Геренчук, ЕМ Раковська, ОГ Топчієв
К.: Вища школа 248, 1975
771975
Планування територій
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова
41*2014
Формализованный анализ и оценка транспортно-географического положения городов
АГ Топчиев
Вестн. Моск. ун-та. Сер. геогр, 47-54, 1974
35*1974
Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля: навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська
Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2018
342018
Рекреаційно-туристична діяльність як складова регіональних господарських комплексів: концептуально-понятійний огляд
ОГ Топчієв, ВВ Яворська, ОІ Ніколаєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
33*2016
Методологічні засади географії: підручник
ОГ Топчієв, Д Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська, ВВ Яворская
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
302019
Методологичні засади геопланування регіону
АГ Топчієв, ДС Мальчикова, АН Шашеро
30*2010
Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації
ОГ Топчієв
Український географічний журнал, 64-69, 2016
27*2016
Планування територій у контексті сталого розвитку регіонів
ОГ Топчієв
Зб. наук. праць.–Херсон: ПП Вишемирський, 118-123, 2005
262005
Терміни і поняття в економічній географії
ОГ Топчієв
К.: Радянська школа, 1982
251982
Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект)
ОГ Топчієв, ВІ Нудельман, ЛГ Руденко
Український географічний журнал, 3-10, 2012
242012
Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал
АГ Топчиев
23*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20