Марія Піменова
Марія Піменова
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні
ММ Піменова
–гроші, фінанси і кредит/Піменова Марія Михайлівна, 2015
42015
Удосконалення фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні
ММ Піменова
Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки, C …, 2015
32015
Государственная политика финансирования природоохранной деятельности в Украине/ММ Пименова/Актуальные вопросы экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения: матер. IV …
ММ Пименова
Томск: Изд. Дом Томского государственного университета, 63-66, 2014
32014
Використання податкових інструментів у контексті стимулювання ресурсозбереження
ММ Піменова
Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки, С …, 2014
32014
Финансовое обеспечение природоохранной деятельности в Украине
ММ Пименова
Материалы Международного научного форума «Ломоносов-2013»/Отв. ред. АИ …, 2013
32013
Фінансова політика раціонального використання водних ресурсів
ММ Піменова
Банківська справа, С. 45-53, 2015
22015
Необхідність водозбереження в контексті здійснення екологічної політики держави
ММ Піменова
Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів, С …, 2014
22014
Концептуальні засади удосконалення фінансового забезпечення водозбереження
ММ Піменова
Ефективна економіка, 2014
22014
Фінансове забезпечення ресурсозберігаючих заходів у регіоні
ЛВ Лисяк, ММ Піменова
Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів …, 2013
22013
Фінансове забезпечення ресурсозберігаючих заходів: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні
ММ Піменова
Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: економічні науки, С …, 2013
22013
Introduction of programs for resource conservation in Dnipropetrovsk region
M Pimenova
Видавництво СумДУ, 2012
22012
ПОСИЛЕНННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ММ Піменова, ІО Піщуліна
Організатори конференції, 211, 2018
2018
Прозорість бюджетного процесу на місцевому рівні, як важлива умова децентралізації
ММ Піменова
Двадцять сьомі економіко-правові дискусії (економічне спрямування …, 2018
2018
Бюджетний дефіцит як інструмент стимулювання економічного зростання
ПМ М., КА В., ЦІ Е.
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
2018
Фактори впливу на залишки коштів єдиного Казначейського рахунку
ММ Піменова, НВ Нестеренко, ОВ Водяницька
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та …, 2017
2017
Видатки на охорону навколишнього природного середовища у контексті економічного розвитку держави
ММ Піменова, МІ О.
Інфраструктура ринку, С. 310-314, 2017
2017
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ОЦІНКА ЇХ ОБСЯГУ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ СОБОРНОГО РАЙОНУ У МІСТІ ДНІПРІ РАДИ
ММ Піменова, ВГ Тіщенко
ББК 65.011. 2 С 91, 319, 2017
2017
Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку
ММ Піменова, АВ Кулініч, ОО Савва
Глобальні та національні проблеми економіки, 778-781, 2017
2017
До питання фінансового забезпечення природоохоронної діяльності: зарубіжний досвід
ММ Піменова
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
2016
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ В УКРАИНЕ
ММ Пименова, ВР Тристан, АИ Евтушенко
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 88-92, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20