Підписатись
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Черкаський державний технологічний університет
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення
ВМ Яценко, НО Пронь
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
1192009
Технологія оцінки результативності діяльності підприємства
ОІ Олексюк
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
512009
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
А Гриліцька, І Синиця
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
322014
Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств
ОМ Гребешкова, ГВ Махова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
312009
Подальше дослідження економічної сутності капіталу, його видів та функціональної ролі у діяльності підприємства
ТА Черемісова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2008
232008
Економічний зміст структурних зрушень та їх вплив на стабільність розвитку економіки
ОВ Коломицева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
192009
Кластери як один з інтегрованих формувань в АПК
СВ Коляденко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
182009
Проблемні питання оптимізації структури активів та пасивів
ОМ Шинкаренко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2008
162008
Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України
ОВ Яценко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
152009
Комплексна система управління клієнтською базою банку
ТА Васильєва, ВВ Федірко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
142009
Уточнення поняття ліквідності суб'єкта економіки в ринкових умовах підприємницького господарювання
ЛА Лахтіонова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
142009
Методологічні основи стратегічного прогнозування розвитку економіки АПК
ВМ Яценко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
132009
Методичні основи системного дослідження соціально-економічних процесів в регіоні
ОВ Черевко
Зб. наук. пр. Черкаського держ. технол. ун-ту. Серія: Економічні науки …, 2005
132005
Tekhnolohiia otsinky rezultatyvnosti diialnosti pidpryiemstva
OI Oleksiuk
Technology for assessing the effectiveness of the enterprise]. Zbirnyk …, 2009
122009
Система економічних показників визначення результативності бюджетних програм місцевого рівня
ОМ Сукач
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
122009
Реформування обліку фінансових результатів діяльності бюджетних установ
РЄ Федів
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2008
122008
Напрямки розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств
ОВ Яценко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2008
122008
Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі
ОЄ Джур
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
112012
Внутрішній аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками як шлях вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства
НМ Бразілій, ОО Лисенко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
112012
Гармонізація трансформації територіальної структури регіональних систем і складових економічного простору України
ТВ Пепа, ЛГ Чернюк
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2008
112008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20