Подписаться
Місько Володимир Володимирович / Volodymyr Misko / https://orcid.org/0000-0002-0113-9966
Місько Володимир Володимирович / Volodymyr Misko / https://orcid.org/0000-0002-0113-9966
декан історичного факультету, доцент кафедри ТНПУ ім. В. Гнатюка
Подтвержден адрес электронной почты в домене elr.tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світова гібридна війна: український фронт: монографія/за заг. ред. ВП Горбуліна.–Харків: Фоліо, 2017.–496 С.
ВВ Місько
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
52017
Причини та передумови репресивної політики Польщі щодо ліворадикального руху на території Західної України у міжвоєнний період
В Місько
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
32010
Судочинство Другої Речі Посполитої у реалізації державної політики щодо ліворадикального руху в Західній Україні
В Місько
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2011
22011
Діяльність місцевої поліції у здійсненні державної політики Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні (1919-1926 pp.)
ВВ Місько
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
22010
Політика польської влади щодо ліворадикального руху в Західній Україні (на матеріалах газети Діло за 1924 р.)
ВВ Місько
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
12011
Діяльність міжнародної організації допомоги революціонерам у Західній Україні (1922–1938 рр.)
ВВ Місько
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 78-84, 2010
12010
Становище українських політичних в’язнів у польських в’язницях упродовж 1919–1926 рр.
ВВ Місько
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
12010
Створення та діяльність громадських комітетів допомоги полівязням у Західній Україні упродовж 1922–1926 рр.
В Місько
Волинські історичні записки: Збірник наукових праць 5, 116-121, 2010
12010
ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ
ОВ Корнух, ВВ Місько
JEL//M1 Редакційна колегія: Варава ЛМ, д. е. н., проф., завідувач кафедри …, 2021
2021
Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка в добу незалежності (1993-2017)
ВВ Місько, ЯП Секо, ІО Федорів
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Sacrum and profanum in religious life of peasants in Western Ukraine (1918–1939)
V MISKO, A KYDANYUK
2019
КОНЦЕПТ «НАЦІОНАЛьНО-КУЛьТУРНОЇ АВТОНОМІЇ» У ФІЛОСОФСьКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ГАЛиЧиНи КІНЦЯ хІх–ПОЧАТКУ хх СТ. ThE CONCEPT Of “NaTIONaL aNd CuLTuraL auTONOMy” IN PhILOSOPhICaL aNd …
МВВ Турчак, ОВ
2019
Історична освіта в Кременецькому державному учительському інституті (1940–1951)
ВВ Місько, ЯП Секо
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Національний аспект російської революції 1917 року
Я Секо, В Місько
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2017
2017
Національний аспект російської революції 1917 р
ЯП Секо, ВВ Місько
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Комуністична експансія на терени Польської держави (перша половина 1920-х рр.)
В Місько
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 2016
2016
В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко Братня навала. війни Росії проти україни ХІІ–ХХІ СТ.–Київ, 2016.–248 с.
І Зуляк, В Місько
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
РОЗГОРТАННЯ ЛІВОРАДИКАЛЬНОГО РУХУ В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
В Місько
ІСТОРІЯ, 28, 2016
2016
АНТИКОМУНІСТИЧНА БОРОТЬБА ПОЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1926–1930 РР.)
В Місько
ІСТОРІЯ, 12, 2015
2015
Трансформація релігійної свідомості західноукраїнського суспільства в 1939–1941 роках
ОП Володимир Місько
Symbole władzy – władza symboli, 185-200, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20