Наталія Рекова
Наталія Рекова
Донбаська державна машинобудівна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене dgma.donetsk.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення
ВЛ Пілюшенко, ІВ Шкрабак, ЕІ Славенко, НЮ Рекова
К.: Лібра 200 (3), 2004
1052004
Податковий менеджмент
ГЮ Ісаншина, ОВ Акімова, НЮ Рекова
навчальний посібник/Г.Ю Ісаншина, О.В. Акімова, Н.Ю. Рекова.–К.: ЦУЛ, 2003
832003
Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження
НЮ Рекова, ІО Клопов
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія …, 2016
452016
Управління інноваційно-інвестиційним розвитком території: монографія
ВЛ Пілюшенко, БІ Адамов, ІВ Шкрабак
Донецьк: ВІК, ДонДУУ, 2007
452007
Корпоративне управління
ОС Поважний, НЮ Рекова
Донецьк: Норд-Прес, 2005
352005
Модели рефлексивного управления в экономике
РН Лепа
Донецк: НАН Украины, Институт экономики промышленности, 2012
292012
Модели рефлексивного управления в экономике: монографія
РН Лепа, НЮ Рекова
Донецк.: НАН Украины, Ин-т экономики промсти, 2012
29*2012
Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы: моногр./ВП Вишневский, АИ Амоша, ЛА Збаразская и др.; под …
ВП Вишневский
Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, 2013
232013
зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту
ЛВ Батченко, ГМ Дроздова, ВВ Дятлова, НЮ Рекова
Донецьк: Норд-Прес 244, 36, 2005
192005
Развитие системы высшего образования в Украине в период рыночных преобразований
ЛВ Батченко, НЮ Рекова, ДЮ Череватский
Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2000
192000
Модели рефлексивного управления в экономике: моногр.
РН Лепа, НЮ Рекова
Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2013
162013
Антикризове управління економічною безпекою: монографія
ОС Поважний, НМ Ткачова, ВЛ Пілюшенко, НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко
Донецьк: ВІК, 2010
112010
Кон’юнктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України
ЛВ Батченко, ОГ Ткаченко, НЮ Рекова
Актуальні проблеми економіки, 197-206, 2010
112010
Системна концепція рефлексивного механізму прийняття управлінських рішень
РМ Лепа, НЮ Рекова
Економічна кібернетика, 27-28, 2004
112004
Механізм антикризового управління на підприємствах машинобудування
АЮ Погребняк
Київ, 2016
102016
Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты
РН Лепа, НЮ Рекова
монография/под ред. РН Лепы, 2011
102011
Інструменти регулювання інвестиційної діяльності в рамках податкової політики
НЮ Рекова
Науковий журнал «Економічний часопис–ХХІ, 2, 2014
82014
Механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури: монографія
НЮ Рекова
Донецк: Ноулідж, Донец. відня.-2014.-356 с, 2011
72011
Механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури
НЮ Рекова
Класичний приватний університет, 2011
72011
Логістика як система потокових процесів
НЮ Рекова, ОГ Ткаченко
Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф.“Маркетинг та логістика в системі …, 2004
72004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20