Follow
Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Professor, Lviv University Business and Law, Ukraine
Verified email at aireligion.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз
ЛТ Шевчук
Львів: ІРД НАН України, 2003
1182003
Соціальна географія: навч. посібник
ЛТ Шевчук
К.: Знання 349, 2007
902007
Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону
ВС Коломійчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
722002
Регіональний дискурс: сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку
Ю Денисов, Л Савельєв, Л Шевчук
Регіональна економіка, 179-185, 2003
582003
Розміщення продуктивних сил
ЛТ Шевчук
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001
532001
Втрати людського капіталу в Україні: понятійно-категорійний апарат і концептуальні положення
ЛТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів: ІРД НАН України …, 2007
502007
Соціально-економічне районування України
МІ Долішній, ММ Паламарчук, ОМ Паламарчук, ЛТ Шевчук
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 1997
441997
Сакральна географія
ЛТ Шевчук
Львів: Світ, 12-13, 1999
411999
Регіональна економіка: навч. посіб
ЛТ Шевчук
К.: Знання, 2011
402011
Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів
ЛТ Шевчук, АВ Колодійчук
Регіональна економіка, 178-184, 2013
342013
Основи медичної географії
ЛТ Шевчук
Lviv State University, 1997
301997
Деякі підходи до розв’язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України
М Долішній, Л Шевчук
Економіка України, 4-11, 2006
252006
Ensuring the productivity of human resources: evaluation of financing and partnership models between households, state and business
Л Безтелесна, O Пляшко, Л Шевчук, Ж Семчук, І Петрик
Financial and credit activity problems of theory and practice 6 (41), 350-359, 2021
242021
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
221995
Smart home and artificial intelligence as environment for the implementation of new technologies
V Kopytko, L Shevchuk, L Yankovska, Z Semchuk, R Strilchuk
Traektoriā Nauki= Path of Science 4 (9), 2007-2012, 2018
212018
Територіальна суспільна система як об’єкт дослідження регіональної економіки України
МІ Долішній, ЛТ Шевчук, ЯВ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Регіональні суспільні …, 2004
212004
Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні
ЛТ Шевчук
НАН України. Ін-т регіон. дослідж, 2005
162005
Медико-соцiальнi аспекти використання трудового потенцiалу: регiональний аналiз i прогноз
ЛТ Шевчук
162003
Використання трудового потенціалу крізь призму нової парадигми науки ХХІ століття
ЛТ Шевчук
Регіональна економіка 3, 2001
122001
Регулювання економічних відносин міста і приміської зони
ЛТ Шевчук, ЗВ Герасимчук, СЛ Шульц
12
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20