Подписаться
Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Professor, Lviv University Business and Law, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене aireligion.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз
ЛТ Шевчук
Львів: ІРД НАН України, 2003
1182003
Соціальна географія: навч. посібник
ЛТ Шевчук
К.: Знання 349, 2007
902007
Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону
ВС Коломійчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
722002
Регіональний дискурс: сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку
Ю Денисов, Л Савельєв, Л Шевчук
Регіональна економіка, 179-185, 2003
592003
Розміщення продуктивних сил
ЛТ Шевчук
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001
482001
Втрати людського капіталу в Україні: понятійно-категорійний апарат і концептуальні положення
ЛТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів: ІРД НАН України …, 2007
462007
Соціально-економічне районування України
МІ Долішній, ММ Паламарчук, ОМ Паламарчук, ЛТ Шевчук
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 1997
431997
Сакральна географія
ЛТ Шевчук
Львів: Світ, 12-13, 1999
421999
Регіональна економіка: навч. посіб
ЛТ Шевчук
К.: Знання, 2011
392011
Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів
ЛТ Шевчук, АВ Колодійчук
Регіональна економіка, 178-184, 2013
342013
Основи медичної географії
ЛТ Шевчук
Lviv State University, 1997
291997
Деякі підходи до розв’язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України
М Долішній, Л Шевчук
Економіка України, 4-11, 2006
252006
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
221995
Територіальна суспільна система як об’єкт дослідження регіональної економіки України
МІ Долішній, ЛТ Шевчук, ЯВ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Регіональні суспільні …, 2004
202004
Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні
ЛТ Шевчук
НАН України. Ін-т регіон. дослідж, 2005
172005
Smart home and artificial intelligence as environment for the implementation of new technologies
V Kopytko, L Shevchuk, L Yankovska, Z Semchuk, R Strilchuk
Traektoriâ Nauki= Path of Science 4 (9), 2007-2012, 2018
162018
Медико-соцiальнi аспекти використання трудового потенцiалу: регiональний аналiз i прогноз
ЛТ Шевчук
162003
Використання трудового потенціалу крізь призму нової парадигми науки ХХІ століття
ЛТ Шевчук
Регіональна економіка 3, 2001
122001
Регулювання економічних відносин міста і приміської зони
ЛТ Шевчук, ЗВ Герасимчук, СЛ Шульц
12
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальних суспільних систем
ЛТ Шевчук, ВІ Захарченко, НВ Павліха
112008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20