Подписаться
Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Professor, Lviv University Business and Law, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене aireligion.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз
ЛТ Шевчук
Львів: ІРД НАН України, 2003
1072003
Соціальна географія: навч. посібник
ЛТ Шевчук
К.: Знання 349, 2007
762007
Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону
ВС Коломійчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
682002
Регіональний дискурс: сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку
ЮД Денисов, Л Савельєв, Л Шевчук
Регіональна економіка, 179-185, 2003
582003
Розміщення продуктивних сил
ЛТ Шевчук
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001
452001
Втрати людського капіталу в Україні: понятійно-категорійний апарат і концептуальні положення
ЛТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів: ІРД НАН України …, 2007
422007
Соціально-економічне районування України
МІ Долішній, ММ Паламарчук, ОМ Паламарчук, ЛТ Шевчук
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 1997
401997
Регіональна економіка: навч. посіб
ЛТ Шевчук
К.: Знання, 2011
372011
Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів
ЛТ Шевчук, АВ Колодійчук
Регіональна економіка, 178-184, 2013
322013
Сакральна географія: Навч. посібник
ЛТ Шевчук
Львів: Світ, 1999
291999
Деякі підходи до розв’язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України
М Долішній, Л Шевчук
Економіка України, 4-11, 2006
242006
Основи медичної географії
ЛТ Шевчук
Lviv State University, 1997
241997
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
221995
Територіальна суспільна система як об’єкт дослідження регіональної економіки України
МІ Долішній, ЛТ Шевчук, ЯВ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Регіональні суспільні …, 2004
172004
Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні
ЛТ Шевчук
НАН України. Ін-т регіон. дослідж, 2005
162005
Медико-соцiальнi аспекти використання трудового потенцiалу: регiональний аналiз i прогноз
ЛТ Шевчук
152003
Smart home and artificial intelligence as environment for the implementation of new technologies
V Kopytko, L Shevchuk, L Yankovska, Z Semchuk, R Strilchuk
Traektoriâ Nauki= Path of Science 4 (9), 2007-2012, 2018
122018
Використання трудового потенціалу крізь призму нової парадигми науки ХХІ століття
ЛТ Шевчук
Регіональна економіка 3, 2001
122001
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки
СД Щеглюк
Щеглюк СД–Львів: ІРД НАН України, 2008
112008
Стратегiчнi засади соцiально-економiчного розвитку регiону
ВС Коломийчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
102002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20