Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Professor, Lviv University Business and Law, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене aireligion.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз
ЛТ Шевчук
Львів: ІРД НАН України, 2003
942003
Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону
ВС Коломійчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
Львів–Тернопіль.-2002.–277 с, 2002
652002
Соціальна географія: Навч. посібник
ЛТ Шевчук
К.: Знання 349, 2007
612007
Регіональний дискурс: сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку
Ю Денисов, Л Савельєв, Л Шевчук
Регіональна економіка, 179-185, 2003
542003
Втрати людського капіталу в Україні: понятійно-категорійний апарат і концептуальні положення
ЛТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів: ІРД НАН України …, 2007
412007
Соціально-економічне районування України
МІ Долішній, ММ Паламарчук, ОМ Паламарчук, ЛТ Шевчук
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 1997
351997
Регіональна економіка:[навч. посіб.]
ЛТ Шевчук
К.: Знання, 2011
342011
Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів
ЛТ Шевчук, АВ Колодійчук
Регіональна економіка, 178-184, 2013
292013
Розміщення продуктивних сил
ЛТ Шевчук
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001
282001
Деякі підходи до розв’язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України
М Долішній, Л Шевчук
Економіка України, 4-11, 2006
272006
Сакральна географія: Навч. посібник
ЛТ Шевчук
Львів: Світ, 1999
251999
Основи медичної географії: текст лекцій
ЛТ Шевчук
Львів, 1997.–168 с, 1997
241997
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
181995
Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні
ЛТ Шевчук
НАН України. Ін-т регіон. дослідж, 2005
122005
Територіальна суспільна система як об’єкт дослідження регіональної економіки України
МІ Долішній, ЯВ Шевчук, ЯТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Регіональні суспільні …, 2004
122004
Використання трудового потенціалу крізь призму нової парадигми науки ХХІ століття
ЛТ Шевчук
Регіональна економіка, 17-25, 2001
122001
Медико-соцiальнi аспекти використання трудового потенцiалу: регiональний аналiз i прогноз
ЛТ Шевчук
112003
Стратегiчнi засади соцiально-економiчного розвитку регiону
ВС Коломийчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
112002
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки
СД Щеглюк
Щеглюк СД–Львів: ІРД НАН України, 2008
102008
Розміщення продуктивних сил: Навч. посібн
ЛТ Шевчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999
101999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20