Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Любов Шевчук / Lyubov Shevchuk
Professor, Lviv University Business and Law, Ukraine
Підтверджена електронна адреса в aireligion.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз
ЛТ Шевчук
Львів: ІРД НАН України, 2003
992003
Соціальна географія: навч. посібник
ЛТ Шевчук
К.: Знання 349, 2007
602007
Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону
ВС Коломійчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
602002
Регіональний дискурс: сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку
Ю Денисов, Л Савельєв, Л Шевчук
Регіональна економіка, 179-185, 2003
542003
Втрати людського капіталу в Україні: понятійно-категорійний апарат і концептуальні положення
ЛТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період.–Львів: ІРД НАН України …, 2007
392007
Регіональна економіка: навч. посіб
ЛТ Шевчук
К.: Знання, 2011
342011
Соціально-економічне районування України
МІ Долішній, ММ Паламарчук, ОМ Паламарчук, ЛТ Шевчук
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 1997
341997
Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів
ЛТ Шевчук, АВ Колодійчук
Регіональна економіка, 178-184, 2013
322013
Розміщення продуктивних сил
ЛТ Шевчук
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001
292001
Основи медичної географії
ЛТ Шевчук
Lviv State University, 1997
291997
Сакральна географія: Навч. посібник
ЛТ Шевчук
Львів: Світ, 1999
261999
Деякі підходи до розв’язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України
М Долішній, Л Шевчук
Економіка України, 4-11, 2006
242006
Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перспективи розвитку
ВК Євдокименко, УЯ Садова, ЛТ Шевчук
Чернівці:“Прут, 1995
181995
Медико-соцiальнi аспекти використання трудового потенцiалу: регiональний аналiз i прогноз
ЛТ Шевчук
152003
Територіальна суспільна система як об’єкт дослідження регіональної економіки України
МІ Долішній, ЯВ Шевчук, ЯТ Шевчук
Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Регіональні суспільні …, 2004
142004
Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні
ЛТ Шевчук
НАН України. Ін-т регіон. дослідж, 2005
132005
Використання трудового потенціалу крізь призму нової парадигми науки ХХІ століття
ЛТ Шевчук
Регіональна економіка, 17-25, 2001
132001
Розміщення продуктивних сил: Навч. посібн
ЛТ Шевчук
Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2001
122001
Стратегiчнi засади соцiально-економiчного розвитку регiону
ВС Коломийчук, ЛТ Шевчук, СЛ Шульц
112002
Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки
СД Щеглюк
Львів: ІРД НАН України, 2008
102008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20