Світлана Степанівна Гаркавенко (Svetlana Garkavenko)
Світлана Степанівна Гаркавенко (Svetlana Garkavenko)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетинг: підручник
СС Гаркавенко
К.: Лібра 712, 5, 2002
17252002
Marketynh [Marketing]
SS Harkavenko
Kyiv, Ukraine: Libra (in Ukrainian), 2004
942004
Marketynh
SS Harkavenko
Kiev: Libra [in Ukrainian], 2002
372002
Маркетинг/Гаркавенко СС–К
СС Гаркавенко
К.: Лібра, 2002
322002
Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.-4-е. вид., доп
СС Гаркавенко
К.: Лібра 717, 424, 2006
312006
Marketing: textbook
SS Garkavenko
Kyiv: Libra, 2002
192002
Маркетинг: Підруч. для вузів
СС Гаркавенко
К.: Лібра, 1998
191998
Маркетинг: учебник
СС Гаркавенко
Киев: Либра 302, 2002
172002
Універсальний довідник взуттєвика. Навчальний посібник
ВП Коновал, СС Гаркавенко, ЛТ Свістунова
Київ: Лібра, 2005
152005
Розвиток наукових основ проектно-технологічних робіт на стадії створення конкурентоспроможної продукції взуттєвої та шкіргалантерейної галузі
СС Гаркавенко
СС Гаркавенко, 2009
132009
Marketynh: pidruchnyk
SS Harkavenko
Kyiv.: Libra, 2002
82002
Сутність та систематизація методів встановлення цін в ринкових умовах
ЛВ Капінус, НП Скригун
62011
Universalnyi dovidnuk vzuttevyka
VP Konoval, SS Garkavenko, LT Svistunova
Navchalnyi posibnyk [Universal reference shoemaker., Textbook]. Kyiv Libra …, 2005
52005
Marketing: Pidruchnyk [Marketing: Textbook]
SS Garkavenko
Кyiv: Libra, 2002
52002
Автоматизоване проектування декоративних елементів на зовнішніх контурах деталей жіночих сумок
НВ Чупринка, СС Гаркавенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
42015
Інновації як стратегія підвищення конкурентоспроможності фірми в умовах монополістичної конкуренції
СС Гаркавенко
ТОВ Друкарський дім" Папірус", 2012
42012
Комфортність колодки з урахуванням суб’єктивних відчуттів споживача
СС Гаркавенко, ЛП Чертенко, ММ Лещишин
KyivTex&Fashion, 2018
22018
Результативність вступної кампанії як один з інструментів оцінювання ефективності діяльності ВНЗ
ІМ Грищенко, СС Гаркавенко, ТМ Власюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
22016
Автоматизоване проектування деталей жіночих сумок з використанням стандартних елементів
НВ Чупринка, СС Гаркавенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
22014
Математичне моделювання асортименту виробів зі шкіри з використанням фіктивних змінних
СС Гаркавенко
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 137, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20