Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект)
ЛМ Артюшкіна, АО Поляничко
Суми: СумДПУ, 2002
582002
Гендерна освіта й педагогіка
ОА Луценко
Основи теорії гендеру: навч. посіб.–К.: КІС, 2004
462004
Специфіка професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
ЛМ Артюшкіна, АО Поляничко
Практична психологія та соціальна робота, 42-47, 2004
282004
Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату
АО Поляничко
Поляничко Анжела Олександрівна.–Суми, 2011.–304 с, 2012
202012
Ґендерна абетка для педагогів:[методичні рекомендації для вчителів щодо реалізації ґендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи]/ОА Павлущенко, НМ Луценко
ОА Луценко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2010
62010
Гендерна освіта в вузі: В 2-х ч.–Ч. 1: Спецкурси: Навчально-методичний посібник для викладачів соціально-гуманітарних дисциплін та студентів вищих навчальних закладів
ЛО Бут, ОА Луценко
Суми: СумДПУ, 2001
62001
Значение гндерного образования и педагогики: опыт и перспективы
Е Луценко
Женщина. Образование. Демократия: материалы, 68, 1999
51999
Самовдосконалення вчителя для організації навчальної проектної діяльності
ІМ Іонова
Сборник научных трудов SWorld, 85-92, 2011
42011
Навчальна програма «Гендерна педагогіка»
ОА Луценко
Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку.–К.: ПЦ Фоліант …, 2004
42004
Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ–початку ХХ століття
ГВ Приходько
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
32014
Особливості соціостатевої стратифікації суспільства як фактор формування традиційної системи освіти і виховання: гендерний підхід
ОВ Гончаренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
32011
Історія жіночого руху в Україні
ОА Луценко
Громадські ініціативи, 4-7, 1997
31997
Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу у процесі соціально-психологічного супроводу
ЛІ Пономаренко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
22013
Особливості соціально-педагогічної діяльності в закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавленихбатьківського піклування
АО Поляничко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 400-410, 2013
22013
Суспільна та журналістська мораль в інформаційному глобалізаційному суспільстві
Л Пономаренко
Вісник Харківської державної академії культури, 156-165, 2012
22012
Основи соціального партнерства соціального педагога освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнів
ОО Клочко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
22011
Ґендерна освiта та педагогiка
ОА Луценко
22004
Ґендер в контексті проблеми спілкування
ОА Луценко
Філософські пошуки.–Львів, 114-120, 1999
21999
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді: результати експерименту
ОО Клочко
Педагогічний процес: теорія і практика, 69-80, 2013
12013
Етнопедагогічний ідеал матері та батька в українській традиції
ОА Луценко, ГВ Приходько
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 87-93, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20