Follow
Наталя Савченко
Наталя Савченко
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія України: модульний курс. Навчальний посібник
НМ Савченко, МК Подольський
К.: Видав.«Фірма ІНКОС»,«Центр навчальної літератури, 2006
132006
Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів
АВ Котова, НМ Савченко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2015
62015
Історія України: модульний курс: навч. посіб./Н
Н Савченко
Савченко, М. Подольський–К 544, 10, 2006
62006
Основні ідеї та напрямки розвитку вищої освіти у світі
Н Савченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
42015
Історія України: соціально-політичний аспект: Навч. посіб
НМ Савченко
Для студ. вищ. навч. закладів/Савченко НМ—Харків: НФАУ: Золоті сторінки, 2003
32003
Модель мультимовної підготовки у системі професійної освіти студентів-іноземців авіаційного профілю
ОВ Барабаш, НМ Савченко
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
22013
Британська фольклорна п'єса як джерело прецедентності в англійській літературі кінця ХІХ-початку ХХ століття
ІС Холмогорцева, НМ Савченко
12016
Прищеплення навичок науково-дослідної роботи студентам немовних факультетів на заняттях з англійської мови
АВ Котова, НМ Савченко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2014
12014
История Украины: учебное пособие для иностранных студентов
НН Савченко, НМ Савченко, РИ Филиппенко, РІ Філіппенко, ...
12008
Определение первоочередности реализации природоохранных мероприятий на основе оценки комплексного эколого-гигиенического показателя потенциального состояния водных объектов
ЕА Дмитриева, АА Верниченко, ОВ Рыбалова, НН Савченко
Коммунальное хозяйство городов, 177-184, 0
1
Методика CLIL під час викладання англійської мови студентам юридичних спеціальностей
Н Савченко, Ю Федорченко, Р Туренко
Сучасні дослідження з іноземної філології, 376-384, 2023
2023
Сучасні технології відпрацювання практичних навичок з надання домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціях як шлях набуття фахових компетенцій фармацевтичного працівника
СО Мартиненко, СІ Калашченко, НМ Савченко, ОВ Андрєєва
XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 2020
2020
Методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці
Р Рапава, Н Савченко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
Types and contents of independent work tasks fornon-language department students
АВ Котова, НМ Савченко
Scientific notes of the pedagogical department, 2018
2018
СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ БРИТАНСЬКИЙ СЛЕНГ
РБ Рапава, НН Савченко
Організаційний комітет конференції, 146, 2018
2018
АУТОТРЕНИНГ КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
ЮЮ Мусхарина, НН Савченко
MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND …, 2017
2017
Формирование коммуникативных навыков по английскому языку у студентов-журналистов с помощью интернет ресурсов
НН Савченко
Голови, 164, 2017
2017
Основы формирования учебной мотивации в процессе изучения иностранного языка
НН Савченко, РБ Рапава
Голови, 192, 2016
2016
Статус англійської мови у сучасному комунікативному просторі
РБ Рапава, НМ Савченко
2016
Синтаксичні засоби як елемент міжтекстової взаємодії у тексті англомовної пародії
НМ Савченко, АВ Котова
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20