Наталя Савченко
Наталя Савченко
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія України: модульний курс: навч. посіб./Н
Н Савченко, М Подольський
Савченко, М. Подольський–К, 2006
92006
Історія України: модульний курс: Навчальний посібник
НМ Савченко, МК Подольський
К.: Вид-во «Фірма «ІНКОС»,«Центр навчальної літератури, 2006
92006
Основні ідеї та напрямки розвитку вищої освіти у світі
Н Савченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
32015
Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів
АВ Котова, НМ Савченко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2015
22015
Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів
АВ Котова, НМ Савченко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2015
22015
Британська фольклорна п'єса як джерело прецедентності в англійській літературі кінця ХІХ-початку ХХ століття
ІС Холмогорцева, НМ Савченко
12016
Модель мультимовної підготовки у системі професійної освіти студентів-іноземців авіаційного профілю
ОВ Барабаш, НМ Савченко
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
12013
История Украины: Учебное пособие для иностранных студентов
НН Савченко, НМ Савченко, РИ Филиппенко, РІ Філіппенко, ...
12008
Определение первоочередности реализации природоохранных мероприятий на основе оценки комплексного эколого-гигиенического показателя потенциального состояния водных объектов
ЕА Дмитриева, АА Верниченко, ОВ Рыбалова, НН Савченко
Коммунальное хозяйство городов, 177-184, 2002
12002
Методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці
Р Рапава, Н Савченко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
Види та зміст завдань для самостійної роботистудентів немовних факультетів з англійської мови
АВ Котова, НМ Савченко
Наукові записки кафедри педагогіки, 2018
2018
СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ БРИТАНСЬКИЙ СЛЕНГ
РБ Рапава, НН Савченко
Організаційний комітет конференції, 146, 2018
2018
АУТОТРЕНИНГ КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
ЮЮ Мусхарина, НН Савченко
MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND …, 2017
2017
Формирование коммуникативных навыков по английскому языку у студентов-журналистов с помощью интернет ресурсов
НМ Савченко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017, 2017
2017
Статус англійської мови у сучасному комунікативному просторі
РБ Рапава, НМ Савченко
2016
Основы формирования учебной мотивации в процессе изучения иностранного языка
НМ Савченко, РБ Рапава
2016
Аллюзия как речевой способ реализации категории интертекстуальности в тексте англоязычной пародии
НМ Савченко, АВ Котова
2016
Синтаксичні засоби як елемент міжтекстової взаємодії у тексті англомовної пародії
НМ Савченко, АВ Котова
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2016
2016
Синтаксические средства как элемент межтекстового взаимодействия в тексте англоязычной пародии
НН Савченко, АВ Котова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
2016
ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
АВ Котова, НМ Савченко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20