Silchenko Maryna / Сільченко Марина Валеріївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна інформатика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
МВ Сільченко
К.: КНЕУ, 2010
122010
Інформатика у структурно-логічних схемах та прикладах (для студентів фінансово-економічного факультету)
МВ Сільченко
К.: КНЕУ 180, 2013
7*2013
Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання. Практикум для індивідуальної роботи студентів
ТО Кучерява, МВ Сільченко, ІВ Шабаліна
К.: КНЕУ, 2006
6*2006
Система інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності ЮМ Красюк, МВ Сільченко, ІВ Шабаліна, АЯ Махоткіна
ЮМ Красюк
Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвідом. наук. зб.–Вип 77 …, 2008
52008
Емпіричний аналіз ефективності організації процесу навчання інформатики на основі диференційованого підходу
АМ Колот, МВ Сільченко, ЮМ Красюк
Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів.―К …, 2007
52007
Диференціація навчання студентів як засіб підвищення якості знань з інформатики
АМ Колот, МВ Сільченко, ЮМ Красюк
Вища школа.–К.: Знання, 19-27, 2006
5*2006
Система моніторингу результатів навчальної діяльності студентів
ЮМ Красюк, МВ Сільченко
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2014
42014
Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
МВ Сільченко
Четверта міжнародна науковопрактична конференція «MoodleMoot Ukraine, 19-20, 2016
32016
Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань
МВ Сільченко, МВ Сильченко, ТО Кучерява, ТА Кучерявая, ЮМ Красюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
3*2013
Резидуальний контроль як складова системи моніторингу результатів навчальної діяльності студентів.
ЮМ Красюк, МВ Сільченко
Болгарія, м. Варна, 2013
32013
Використання кейс-методу як активного методу систематизації та інтеграції знань студентів
ТО Кучерява, МВ Сільченко
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2005
32005
Формування електронного освітнього простору університету–досвід, проблеми, перспективи
АМ Колот, АМ Колот, МВ Сільченко, МВ Сильченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
22018
Атестація дистанційних курсів як обов’язкова складова системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні
МВ Сільченко
П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine, 26-27, 2017
22017
Опорний конспект лекцій як інтегруюча складова навчально-методичного комплексу з інформатики
ЮМ Красюк, МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (29), 88, 2015
22015
Інформаційна підтримка контролю та оцінювання результатів навчальної діяльності студентів
МВ Сільченко, ЮМ Красюк, ІВ Шабаліна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів
МВ Сільченко
ступеню канд. екон. наук: спец. 08.03. 02 “Економіко-математичне моделювання …, 2002
22002
Реалізація комунікативної спрямованості процесу навчання через систему навчальних задач
ЮМ Красюк, ЮН Красюк, МВ Сільченко, МВ Сильченко, ГМ Супрунюк, ...
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europ, 2018
12018
Інтегративний підхід до формування навчально-методичного комплексу з інформатики
ЮМ Красюк, МВ Сільченко
ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013
12013
Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій
ЮМ Красюк, ІВ Шабаліна
Інформаційні технології в освіті.-2008.-Вип 1, 72-77, 2008
12008
Інтегрований підхід до навчання інформатики
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20