Подписаться
Орест Фурдичко
Орест Фурдичко
професор, доктор економічних наук, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування
Подтвержден адрес электронной почты в домене agroeco.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія лісівництва в Україні
СА Генсірук, ОІ Фурдичко, ВС Бондар
Львів: Світ, 1995
791995
Агроекологія: монографія
ОІ Фурдичко
К.: Аграрна наука, 2014
592014
Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційні аспекти
ВВЛ О.І. Фурдичко
К.: Вид-во "Основа", 424 с., 2009
572009
Ліс у Степу: основи сталого розвитку
ОІ Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
К.: Основа, 2006
522006
Ліс і рекреація в лісі
ВД Бондаренко, ОІ Фурдичко
Львів: Світ, 73-75, 1994
411994
Карпатські ліси: проблеми екологічної безпеки і сталого розвитку
ОІ Фурдичко
Львів: Бібльос, 15-38, 2002
402002
Ефективність ресурсно-виробничого потенціалу лісогосподарського комплексу (теорія, методологія, практика)
ОІ Фурдичко
Львів: Світ, 1995
371995
Заповідна справа в Україні: підручник
ОІ Фурдичко, ВК Сівак, ВД Солодкий
Чернівці: Зелена Буковина 336, 2005
352005
Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України: монографія
ОІ Фурдичко
К.: ДІА, 112, 2014
342014
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб./За наук. ред. ОІ Фурдичка
ОІ Фурдичко, ВП Славов, АП Войцицький
К.: Основа, 2008
312008
Узлісся: екологія, функції та формування
ВД Бондаренко, ОІ Фурдичко
Львів: Астериск, 1-64, 1993
271993
Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України
ОІ Фурдичко, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 7-13, 2014
262014
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ УКРАЇНИ
САП Фурдичко О.І.
Аграрна наука, 2012
252012
Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва
ОІ Фурдичко
Вісник НАН України, 2012
212012
Методологія управління агроландшафтами лісомеліоративними методами
АПС О.І. Фурдичко
Kiev, Agrarna Nauka, 60 с., 2010
21*2010
Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу
ЄІ Сенько, ОІ Фурдичко
Львів: Місіонер 19, 1996
211996
Лісове господарство України: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення й управління
ОІ Фурдичко
Регіональна економіка, 21-35, 2003
202003
Лісові меліорації як основний фактор стабілізації степових екосистем
ОІ Фурдичко, АП Стадник
Екологія та ноосферологія 19 (3-4), 13-24, 2008
192008
Лiсова галузь України у контекстi збалансованого розвитку: теоретико-методологiчнi, нормативно-правовi та органiзацiйнi аспекти: Монографiя
ОI Фурдичко, ВВ Лавров
182009
Еколого-економічні особливості використання природних ресурсів в аграрному виробництві України
ОІ Фурдичко, ОС Дєм’янюк
Агроекологічний журнал, 7-12, 2013
172013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20