Остап Яцкевич
Остап Яцкевич
доцент медицини, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The amplitude of heart rate oscillations is dependent on metabolic status of sinoatrial node cells
A Cherkas, O Yatskevych
OA Med Hypothesis 2 (1), 8, 2014
162014
Helicobacter pylori in sedentarymen is linked to higher heart rate, sympathetic activity, and insulin resistance but not inflammation or oxidative stress
A Cherkas, P Eckl, F Guéraud, O Abrahamovych, V Serhiyenko, ...
Croatian medical journal 57 (2), 141-149, 2016
142016
Amaranth oil reduces accumulation of 4-hydroxynonenal-histidine adducts in gastric mucosa and improves heart rate variability in duodenal peptic ulcer patients undergoing …
A Cherkas, K Zarkovic, A Cipak Gasparovic, M Jaganjac, L Milkovic, ...
Free Radical Research 52 (2), 135-149, 2018
92018
A Helicobacter pylori-associated insulin resistance in asymptomatic sedentary young men does not correlate with inflammatory markers and urine levels of 8-iso-PGF2-α or 1, 4 …
A Cherkas, S Golota, F Guéraud, O Abrahamovych, C Pichler, ...
Archives of physiology and biochemistry 124 (3), 275-285, 2018
82018
Параметри варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з пептичною виразкою ґастродуоденальної зони, поєднаною з гіпертонічною хворобою, потерпілих внаслідок аварії на …
ОЯ Яцкевич, ОО Абрагамович, АЯ Яцкевич, АП Черкас
Acta medica Leopoliensia, 12-20, 2013
42013
Особливості ульцерогенезу в потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС із коморбідними пептичною виразкою гастродуоденальної зони та гіпертонічною хворобою
ОЯ Яцкевич
Український терапевтичний журнал, 65-70, 2013
12013
Особливості метаболічного гомеостазу в пацієнтів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС, із коморбідними пептичною виразкою та гіпертонічною хворобою
ОЯ Яцкевич, ОО Абрагамович
Медицина транспорту України, 42-50, 2013
12013
ВПЛИВ ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ГЛОДУ І КРОПИВИ СОБАЧОЇ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
ОЯ Яцкевич, ЗВ Яцкевич, УО Абрагамович, ІЮ Корнійчук
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ" Ужгородський національний …, 2018
2018
A study of the role of oxidative stress and low-grade inflammation in development of Helicobacter pylori-induced insulin resistance in asymptomatic sedentary young men
A Cherkas, S Golota, F Guéraud, C Pichler, A Nersesyan, O Yatskevych, ...
Free Radical Biology and Medicine 108, S76, 2017
2017
Оцінка ефективності застосування мелоксикаму (Мовалісу) у хворих після операції з приводу плосковальґусної деформації стопи
АЯ Яцкевич, ІР Трутяк, УО Абрагамович, ОЯ Яцкевич
Львівський клінічний вісник, 36-41, 2016
2016
Ерадикація Helicobacter pylori у пацієнтів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, з коморбідними пептичною виразкою та гіпертонічною хворобою
ОЯ Яцкевич, ОО Абрагамович, ЗВ Яцкевич
Клінічна та експериментальна патологія, 164-167, 2014
2014
HEART RATE VARIABILITY IN PEPTIC ULCER AND ARTERIAL HYPERTENSION PATIENTS AFFECTED BY THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER STATION ACCIDENT P. 12-20
OY YATSKEVYCH, OO ABRAHAMOVYCH, AY YATSKEVYCH, ...
Львівський медичний часопис/Acta Medica Leopoliensia 19 (1), 2013
2013
сИнтРОПічні і суПутні ПОлімОРБідні уРаЖення у ПОтеРПілИх внаслідОК аваРіЇ на чаес З ПеПтИчнОЮ вИРаЗКОЮ ҐастРОдуОденальнОЇ ЗОнИ (віддалені наслідКИ)
ОЯ Яцкевич, ОО Абрагамович, АП Черкас
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2013
2013
Пептична виразка гастродуоденальної зони, поєднана з гіпертонічною хворобою, у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: клінічні, ендо-та мікроскопічні особливості
ОЯ Яцкевич, ОО Абрагамович
Сучасна гастроентерологія, 38-48, 2013
2013
Особенности ульцерогенеза у потерпевших вследствие аварии на ЧАЭС с коморбидными пептической язвой гастродуоденальной зоны и гипертонической болезнью
ОЯ Яцкевич
Украинский терапевтический журнал, 065-070, 2013
2013
Пептическая язва гастродуоденальной зоны в сочетании с гипертонической болезнью у потерпевших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: клинические, эндои микроскопические …
ОЯ Яцкевич, ОО Абрагамович
Современная гастроэнтерология, 38-48, 2013
2013
Sciences The amplitude of heart rate oscillations is dependent on metabolic status of sinoatrial node cells
A Cherkas, O Yatskevych
Ефективність олії з насіння амаранту в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки (за клініко морфологічними параметрами та варіабельністю ритму серця)
ОО Абрагамович, АП Черкас, ХО Семен, ОЯ Яцкевич, ОП Єлісеєва
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОКАЛЬНОГО ІН’ЄКЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ КУЛЬШОВО-ПОПЕРЕКОВОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ, ПОТЕРПІЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС, З СУПУТНІМИ ҐАСТРОДУОДЕНІТАМИ ТА ПЕПТИЧНОЮ …
ОЯ Яцкевич, АЯ Яцкевич, УО Абрагамович
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19