Віта Буркот Vita Burkot
Віта Буркот Vita Burkot
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет кафедра мікробіології
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Do kharakterystyky suchasnykh infektsiynykh uskladnen’u khvorykh z opikamy [To characteristics of modern infectious complications in patients with burns]
VI Nahaichuk, OA Nazarchuk, IH Palii, VM Burkot, OO Honchar
Ukrains' kyj medychnyj zhurnal 5 (103), 123-126, 2014
72014
Дослідження дії декаметоксину та його лікарських форм на адгезію бактерій
ОО Гончар, ОА Назарчук, ДВ Палій, ІВ Коваленко, ОВ Яцула, ...
Мир медицины и биологии 11 (4-2 (54)), 2015
32015
До характеристики сучасних інфекційних ускладнень у хворих з опіками
ВІ Нагайчук, ОА Назарчук, ІГ Палій, ВМ Буркот, ОО Гончар
Український медичний часопис, 123-126, 2014
32014
Вивчення властивостей мікрофлори опікової поверхні у пацієнтів з опіками
ВІ Нагайчук, ОА Назарчук, ВГ Палій, ЄФ Макац, ВМ Буркот
Biomedical and biosocial anthropology, 194-199, 2014
32014
Протимікробна дія атисептичних препаратів, антибіотиків на збудники запальних захворювань
ВГ Палій, ВВ Сухляк, ДВ Палій, ОО Гончар, АВ Крижановська, ...
Biomedical and biosocial anthropology, 44-47, 2014
22014
Вивчення протимікробних властивостей антисептиків в різних умовах дослідів
ВГ Палій, ВВ Сухляк, БМ Береза, ОО Гончар, АВ Крижановська, ...
Biomedical and biosocial anthropology, 57-60, 2014
22014
Microbiological grounds for antimicrobial treatment of experimental pseudomonal keratitis
IM Vovk, NV Kryvetska, VM Burkot, AO Dudar, AV Kulik
Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (1), 114-117, 2020
12020
Sensitivity of biofilm and planktonic forms of non-fermenting bacteria to the action of antiseptics
YY Trofimenko, EF Makac, OK Stucan, VM Burkot
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (2), 293-296, 2018
12018
Чутливість біоплівокових та планктонних форм неферментуючих бактерій до дії антисептиків
ЮЮ Трофіменко, ЄФ Макац, ОК Стукан, ВМ Буркот
Вісник Вінницького національного медичного університету, 293-296, 2018
12018
Динаміка утворення біоплівок на поверхні ендотрахеальних інтубаційних трубок Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter baumannii
ЮЮ Трофіменко, ВМ Буркот, ЄФ Макац
Biomedical and biosocial anthropology, 23-26, 2016
12016
The research of the activity of decamothoxin and its medicinal forms on adhession of bacteria
OO Gonchar, OA Nazarchuk, DV Paliy, IV Kovalenko, OV Yatsula, ...
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 54 (4), 109-112, 2015
12015
Ультрамікроскопічне дослідження мітохондріального апарату кардіоміоцитів інтактних щурів
ПБ Покотило
Мир медицины и биологии 10 (2 (44)), 2014
12014
Мікробіологічне дослідження властивостей порошкової композиції асперсепт плюс
ГК Палій, ОА Назарчук, ДВ Палій, БМ Береза, ВМ Буркот, ПО Кравчук, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 38-42, 2014
12014
Вивчення протимікробних властивостей антимікробного засобу Палісепт плюс
GK Paliy, OA Nazarchuk, VG Paliy, OI Kulakov, DV Paliy, GG Nazarchuk, ...
Буковинський медичний вісник 18 (3 (71)), 2014
12014
Study of the effectiveness of using decamethoxin-based antiseptic compositions for treating endotracheal tubes in order to prevent the development of ventilator-associated …
YY Trofimenko, OI Zhorniak, NS Fomina, VM Burkot, AV Kulik, ...
Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (1), 17-19, 2020
2020
Phenotypic and genotypic determinants of antibiotic resistance of gram-negative bacteria-etiological factors of infectious complications of war wounds
VP Kovalchuk, VM Kondratiuk, IM Kovalenko, VM Burkot
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 81 (1), 61-71, 2019
2019
Features of resistance formation of gram-negative non-fermenting bacteria to antibiotics
VM Kondratuk, ZM Prokopchuk, VM Burkot, IM Vovk
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (2), 253-256, 2018
2018
On-line testing as a new method of student knowledge evaluation
VP Kovalchuk, IM Kovalenko, SV Kovalenko, VM Burkot, VO Kovalenko
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (2), 353-356, 2018
2018
Особливості формування резистентності до антибіотиків у грамнегативних неферментуючих бактерій
ВМ Кондратюк, ЗМ Прокопчук, ВМ Буркот, ІМ Вовк
Вісник Вінницького національного медичного університету, 253-256, 2018
2018
Диско-дифузійний спосіб визначення механізму резистентності стафілококів до бета-лактамних антибіотиків у стафілококів
ВМ Кондратюк, ВП Ковальчук, ГК Палій, ОП Кондратюк, ВМ Буркот
Укрпатент, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20