Leonid Kindratovich Suk (Сук Леонід Кіндратович)
Leonid Kindratovich Suk (Сук Леонід Кіндратович)
д.е.н., професор, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Подтвержден адрес электронной почты в домене uu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий облік
ПЛ Сук, ЛК Сук
Знання, 2015
1702015
Організація бухгалтерського обліку: підручник
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Каравела 624, 104, 2009
1492009
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Знання 507, 2008
1362008
Облік біологічних активів
ЛК Сук, ПЛ Сук
Облік і фінанси АПК, 128-134, 2006
512006
Тенденції розвитку фінансового обліку в агропромисловому виробництві
НЛ Правдюк
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 420, 2005
302005
Калькуляція в бухгалтерському обліку
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 2-4, 2003
282003
Фінансовий облік: навч. посіб.; 2-ге вид., перероб. і доп
ЛК Сук, ПЛ Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К, 2012
272012
Склад і класифікація витрат на підприємствах
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 46-49, 2007
262007
Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій
АГ Бидик
Інноваційна економіка, 156, 2013
242013
Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки
НЛ Правдюк, МВ Правдюк
Облік і фінанси, 57-64, 2016
222016
Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами
НЛ Правдюк
Економіка АПК, 79-85, 2005
212005
Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект
ДЛ Кузьмін
ЖДТУ, 2012
202012
Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління
ТО Гуренко, СІ Дерев’янко, АС Липова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 204-210, 2013
192013
Аудиторські процедури для одержання доказів
ЛК Сук
Облік і фінанси АПК, 81-84, 2011
172011
Бухгалтерський облік-ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання
ЛК Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К.: Університет “Україна, 2005
172005
Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів
ОО Одношевна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
152016
Облік поточних біологічних активів.
ЛК Сук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
152013
Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 53-60, 2015
142015
Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції
ЛК Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 49-52, 2007
142007
Організація обліку праці та її оплати
ПЛ Сук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 423-430, 2011
132011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20