Підписатись
Leonid Kindratovich Suk (Сук Леонід Кіндратович)
Leonid Kindratovich Suk (Сук Леонід Кіндратович)
д.е.н., професор, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Підтверджена електронна адреса в uu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий облік
ПЛ Сук, ЛК Сук
Знання, 2015
2082015
Організація бухгалтерського обліку: підручник
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Каравела 624, 104, 2009
1632009
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Знання 507, 2008
1442008
Облік біологічних активів
ЛК Сук, ПЛ Сук
Облік і фінанси АПК, 128-134, 2006
542006
Тенденції розвитку фінансового обліку в агропромисловому виробництві
НЛ Правдюк
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 420, 2005
312005
Склад і класифікація витрат на підприємствах
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 46-49, 2007
302007
Калькуляція в бухгалтерському обліку
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 2-4, 2003
292003
Фінансовий облік: навч. посіб.–2-ге вид., перероб. і доп
ЛК Сук, ПЛ Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К, 2012
272012
Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки
НЛ Правдюк, МВ Правдюк
Облік і фінанси, 57-64, 2016
262016
Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління
ТО Гуренко, СІ Дерев’янко, АС Липова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 204-210, 2013
262013
Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій
АГ Бидик
Інноваційна економіка, 156, 2013
242013
Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами
НЛ Правдюк
Економіка АПК, 79-85, 2005
212005
Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів
ОО Одношевна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
202016
Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект
ДЛ Кузьмін
ЖДТУ, 2012
192012
Організація обліку праці та її оплати
ПЛ Сук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 423-430, 2011
182011
Аудиторські процедури для одержання доказів
ЛК Сук
Облік і фінанси АПК, 81-84, 2011
182011
Бухгалтерський облік-ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання
ЛК Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К.: Університет “Україна, 2005
172005
Облік поточних біологічних активів.
ЛК Сук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
162013
Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства
НЛ Правдюк
Облік і фінанси, 53-60, 2015
152015
Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції
ЛК Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 49-52, 2007
152007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20